Sökning: "d-uppsats 20"

Hittade 1101 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d-uppsats 20.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-03-01Continuous perfusion culture for optimization of process parameters (inaktivt)
2012-03-01Optimization of bioreactor cultivation protocol (inaktivt)
2012-03-01Internship (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2012-02-08Short Pulse Excitation in a Reverberation Chamber (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-02-06Automatic tests (inaktivt)
2012-02-06Continuous Integration (inaktivt)
2012-02-06Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2012-01-30Analysis and Refinement of Snow Removal Invention (inaktivt)
2012-01-27Exam-work -Comparability and integrity of biopharmaceuticals (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-11Determining the size of fluorescence spots in biological images 10 times below the diffraction resolution limit. (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-13Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-06Supply chain mapping (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-12-01FPS performance measurement method (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-22Mobile Location Based Services (inaktivt)
2011-11-22Master thesis work in high speed signal integrity analysis (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-28Thesis project/Student assignment: Moments within production of hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-28Heat conductance in joints of electronic equipment (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Engineering project in Marabou confectionary plant! (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-12Generalization and extensive validation of a CFD model for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow using OpenFOAM (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-29VoIP solutions in Axis network cameras (inaktivt)
2011-08-29Porting of Dalvik VM (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-08-29New camera concept (inaktivt)
2011-08-29Mobile surveillance for vehicles (inaktivt)
2011-08-29Image Processing Algorithms (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-22Paid Master Thesis – Vibration Analysis for Optimization of Land Based Oil and Gas Drilling Operations. (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-28Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-07-22Master thesis in the field of model-based development of automotive embedded systems (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-09Determinants of the ease of hacking (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-29Master Thesis proposal - SKF Group Manufacturing Development Centre (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-11Thesis: The influence of surface roughness on the corrosion resistance of stainless steel. (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-25Air quality visualization for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25GUI for mobile assets tracking in underground mines (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25Spatial data model & GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-23Testing device for assessment of elastic materials for transmission of force impulses in ultra fast electrical switches - modelling (inaktivt)
2011-03-14Utveckling av provmetodik för klimatprovning (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-23Minska artiklar som slängs hos påbyggarna (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-10EXAMENSARBETE I STRÖMNINGSAKUSTIK PÅ KTH/SCANIA - Analys och konstruktion av semiaktiv ljuddämpare (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-21Sales and Marketing for Door and Escalator Business (inaktivt)
2011-01-20Vibration analysis of electronic unit (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Physical Layer Implementation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Protocol implementation and Scania adaptation (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2011-01-05Unraveling the mystery of clinical variations in “Skellefteå-sjukan” (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-21Biosensor studies on cells (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-06Kopplade flöden av axlar till lastbilsmontering (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-23Possibilities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-18PM-sensorer, en kartering av koncept och dess tekniska begränsningar (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-17New opportunities based on PE-Xa material properties (inaktivt)
2010-11-16Programming Optimisation and Processor Evaluation (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-11-04Förbränningssimulering med CFD (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-10-13DESIGN OCH KALIBRERING AV REMMÄTRIGG (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-08Vibration Stability for Components (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-09-27Master Thesis: Noise cancellation in mobile phones (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Memory Bandwidth Reduction Through Hardware Data Compression (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Beräkning av drivlinebelastningar (inaktivt)
2010-08-20Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-08-11HD video transmission over fiber and power line (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-09Thesis project/ Student assignment: Cost Analyzes Appliances IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-07-05Amyloid beta-peptide and synapses: Two important players in Alzheimer Disease (inaktivt)
2010-07-02Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-07-01Rekommendationer på materialval i krävande miljöer (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-10Processing solutions for high performance in combination with specific radar algorithms (inaktivt)
2010-06-10A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-08High-throughput molecular data analysis (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-05-31Högre stridsledning/spelledning (inaktivt)
2010-05-31Computational Biology, Computational Science and Engineering (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Energy mapping – best practice IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19PU10-41 Vulnerable Road User Detection system for city buses (VRUD) (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-04-26Hur detekterar vi vilket bränsle det är i tanken och hur oljan mår? - En konceptstudie (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-04-19Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-04-19Utredning av problem med hydraulcylindrar (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-07Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-04-06Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-23Hur kan Sätilaskolan vända trenden, behålla elever från sitt upptagningsområde och eventuellt vinna nya! (inaktivt)
2010-03-23Vad tycker eleverna på mellanstadiet om att börja högstadiet ett år tidigare? (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC VIDEO QUALITY MEASUREMENT (inaktivt)
2010-02-02Code Analysis (inaktivt)
2010-02-02Social TV (inaktivt)
2010-02-02Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-28Analyzing the usage of Open Source products (e.g. JBoss) within Vattenfall (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-11Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2010-01-08Upgrading Softwood Paper Pulp to Dissolving Pulp quality (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2009-12-21Marknadsföring av nybyggd förskola (inaktivt)
2009-12-18Internship on the exciting energy sector of wind power (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-07-08Echocardiography reporting system (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-01Development of cultivation medium nutrient cocktail by metabolic reaction network – Part 3 (inaktivt)
2009-05-05Hur hög är överlevnad och reproduktion i en lappländsk population av Lavskrikor? (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2009-02-20Bildsegmentering av rörliga föremål (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2009-02-13Nytt Emballage (inaktivt)
2009-02-13Kundanpassad hemsida (inaktivt)
2009-02-13Ny plastlist (inaktivt)
2009-02-11Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-11-11Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-11-11IUP i vardagen (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-06-16Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare (inaktivt)
2008-06-16Vilka gener uttrycks vid könsdifferentiering hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-05-30Chemical communication underground - host-finding in nematodes (inaktivt)
2008-05-30Chemical communication underground - host-finding in nematodes (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30Image Analysis - Test of accuracy of a new 3-D method for image analysis of aggregate particles (inaktivt)
2008-05-30Study of size and shape distribution of Glaciofluvium compared to Till with 3-D image analysis (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30Kindlins - a novel family of integrin-interacting proteins: crystal structure, biological function and role in human cancers (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Introduktion till nyanställda (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Investigation of novel on-chip antennas for wireless applications and miniaturized radar sensors (inaktivt)
2008-05-30Development of a web-based security training (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-29Spårbarhetssystem för gaffeltruckar (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-17ASP.NET programming in Gothenburg (inaktivt)
2008-04-04Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-03-13Turister på Jamtli och de kulturarvspedagogiska teknikerna (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-25Development of industrially viable activation routes for a number of new labile surfactant precursors (inaktivt)
2008-01-25Controlled release of flavour-, aroma- and pharmaceutical substances - development and technical verification of a new concept (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-01-16Vilken miljöpåverkan har argon? (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-14Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-14Tillverkning av lågbrusiga tunnlingsmagnetoresistorer (inaktivt)
2007-12-10Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-22Characterization of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-4 in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-11-21Thesis - Electroluminescence as a tool to evaluate solar modules in production (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-11-01Marketing survey - payment services (inaktivt)
2007-10-28Jetmotor för hobbyändamål med tillhörande applikationer så som turbopropp och helikopter. (aw) (inaktivt)
2007-10-28Drivlina till band/larvförsedda fordon och farkoster (aw) (inaktivt)
2007-10-24Novel ceramic materials for encapsulation of (micro)organisms (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-18Förutsättningar för biobaserade bränslen (inaktivt)
2007-10-18Neova AB satsar på energieffektiviseringar av biobränsletillverkning (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-10-04Genomlysning av Antikverksamhet - från bankpalats till småföretagarcentrum (inaktivt)
2007-10-03Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning (inaktivt)
2007-09-25Market plan & Competitor analysis / Marknadsplan & konkurrentanalys (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-24Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2007-09-24Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Is medin amyloid the causing agent when the aorta breaks? (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-09-07Kinetic Studies of a New Class of Labile Surfactants (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-09-07Influence of Surface Roughness and Surface Functional Groups on Surface Energy Hysteresis (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-09-04Enterprise architecture analysis - development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-24Diabetesforskning KISÖS (inaktivt)
2007-08-23Characterization of a novel metalloproteinase (MMP) and a tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-21Minimising the sulphur content of kraft lignin (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-17Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning (inaktivt)
2007-08-17Karlstadregionens gästvänlighet (inaktivt)
2007-08-17Dimensionsförändringar hos papper vid kalendrering (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-08-15Automotive Radar Demonstrator Test and PCB Design (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-13Additives for liquid carbon dioxide dry cleaning (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-30Ensilagets fiberkvalitet & inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-12Development of a Surface Chemical Formulation Tool (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-06-04Quantification of temporal changes in metal loads – moss data over 20 years (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-30Master Thesis/projects in Bioenergy (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-14Ex-job – Social & Environmental Issues, IKEA IT (inaktivt)
2007-05-11Eventplanner - Development of an event planning tool (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-04-27Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-25Logistikanalys - översyn och förbättring av logistiklösningar (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-11Study of creep in annealed copper with slow strain rate tensile tests (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-04-11Corotational plane and solid elements (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Vikingainspirerad marknadsplats (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Hur upplevs Melodifestivalen i Karlstad? (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2007-04-04DIPLOMA PROJECTS IN POLYMER MATERIALS (5 different proposals) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-04-01Recording Behavior and Timing of a Telecom System (aw) (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2007-03-16Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-05Master Thesis in the Online Gaming Industry (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-03-01Development of computational software for studies of nanoparticle properties (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-02-23Effekten av att s.k. medicinskt färdigbehandlade inte kan lämna Akademiska sjukhuset i Uppsala (inaktivt)
2007-02-22Miljökonsekvensbeskrivning vid ombyggnad av dammar (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-07Drug Delivery Systems for Poorly Soluble Drug Substances (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-02-02Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2007-02-02Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-23Kvalitetsbristkostnader (inaktivt)
2007-01-22Nitric oxide dependent mechanisms in the urogenital tract (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2007-01-10Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2007-01-09Smarta sensorer (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Programmering av nästa generation Mindball, spelet som bara begränsas av fantasin (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-12-08Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv (inaktivt)
2006-12-08Svensk Handel - Framtidens butik - hur kan upplevelseshopping stärka konsumentens köpkraft och helhetsupplevelse? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-12-01Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-11-13Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-11-02Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning (inaktivt)
2006-10-31Master thesis partner wanted - Mechanical engineering at Volvo AB (inaktivt)
2006-10-31Flödesmätning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-24Characterisation of Monoglyceride Gels (inaktivt)
2006-10-24Examensjobb på ett tjänstekonsultföretag (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-10-13Is medin amyloid the causing agent when the aorta breaks? (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-03Analysis, design, implementation and testing of digital filters in microcontrollers (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-03Karriär- och livsplanering. (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Energiutredning (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-08Installation och utvärdering av en infraljudstation (inaktivt)
2006-09-04Mindball® - spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2006-09-04Development of an Altera Nios II Model for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Development of a C Interface for a Nocsim NoC Simulator Resource (inaktivt)
2006-09-04Development and Evaluation of a Memory Consistency and Cache Coherence Protocol for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – Implementation of Battery Management Unit (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – ODEEP software development (inaktivt)
2006-08-31Design och utveckling av mobil plattform för distribution av innehåll (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-22Kvalitet- och miljöledningssytem vid byggföretag med huvudkontor i Örebro (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-08-02Investigate user interaction and content adaptation for 3D display (inaktivt)
2006-08-02Digital Asset Management and Distribution of Audio to the Media Industry (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-05Öppenvårdsverksamhet för kvinnor med missbruk (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-05-02Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp? (inaktivt)
2006-04-19Osteoporosis and cardiovascular disease: new roles for the cholesterol sensing receptor, Liver X Receptor (LXR) (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-04-05Develop a solution that creates a deep image on a 3D display based on input from a number of 2D images (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-21Real-Time Radar Control and Data Acquisition using USB 2.0 Interface (inaktivt)
2006-03-20Bygghandbok (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2006-02-27Processutveckling (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-06Analysis and Implementation of a Data Collection Tool for use in live experiments (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-02-06Electricity from wastewater - Microbial Fuel Cell (MFC) (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-30Development of a Virtual Reality tool for site surveying during the placement of new IKEA stores (inaktivt)
2006-01-30EON som spelplattform (inaktivt)
2006-01-30Many users (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-30Characterization of a novel metalloproteinase in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2006-01-30Polymerers hållfasthetsegenskaper på små skalor (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2006-01-25User Interface EON Visualiser (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Short-lived states as bottle necks in small chemical reactions (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-12Marknadsföringskoncept för filmprodukt i ny säljkanal (inaktivt)
2006-01-12Examensarbetare till Diabetesgruppen vid KISÖS (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2006-01-11Logistik (Hofors) (inaktivt)
2006-01-11Utprovning av skärgeometrier för stickstålsverktyg med skärbredd 16 mm.(Gävle) (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-19Produktionskostnad ¿ Maskinutnyttjande (Ockelbo) (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-11-24Effekt av partikelstorlek och mognadsstadium hos helsädesensilage av korn på konsumtion och smältbarhet hos växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-18Förändring av pappersegenskaper vid lagring under dragspänning (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-10-25Kompetensstege på företaget? Exjobb för teknikstudenter (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-09-20Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-19Demonstration Vehicle (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-14Förändring av layout och produktionsutrustning i gjuteri (inaktivt)
2005-09-12Implementation of Dependable Platform (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-09-02EXPO Hagfors vill öka de kommersiella intäkterna i turistbyrån. Behov av att utveckla en produkt- och affärsstrategi (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av program för ventilationsflödeskurvor (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av nytt fläkthjul (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-08-03Mikroelektronik: Lågtemperaturmätningar på avancerade MOS-transistorer (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-07-04Entertainment Applications for IPTV using SDL (inaktivt)
2005-07-04Video Telephony for IPTV clients (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-29Utforma Kvalitets- och miljöarbetet vid ett multinationellt företag (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-05-11Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-23Marksanering (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-14Miljöutredning på Ambulansen (inaktivt)
2005-03-11Skapa en anläggningsstrategi för norra älvstrandens grönområden (inaktivt)
2005-03-11Återvinning i KF-butikerna ¿ miljömässiga och ekonomiska vinster (inaktivt)
2005-03-11Inventering av flora och fauna på golfbanor (inaktivt)
2005-03-10Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm. (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Porting a WCET analysis tool to Hitachi H8 and Lego Mindstorms. (aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av servicen på befintlig websida (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Anpassa och och utveckla websida till ny profil och olika kundkategorier (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Attitydundersökning av anrikt mässingsbruk (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2005-01-17Utarbeta planeringsmodell för styrning av nylanseringar (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11UTVECKLA WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-04Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare (inaktivt)
2005-01-04ANSÖKAN OM EX-JOBBARE FÖR ATT TA FRAM EN WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL EN DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG! (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-29Development project: Restaurant automation - SKF AB (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-07Integration mellan ett säljstödssystem och ett simuleringsverktyg (inaktivt)
2004-10-04Master of Science Thesis Work ¿ Development Kit for Dependable Platform (inaktivt)
2004-09-27Arbetsmiljö,lagarbete,gruppsykologi (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-07Avfallshantering - Deponier (Gävle) (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-08-30Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-25Produktlansering: Strategi, genomförande och uppföljning (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-07-01New tools for allergen-specific immunotherapy: cellular mechanisms of allergen uptake and presentation (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-04NY METOD FÖR RENGÖRING AV INDUSTRIVENTILATION OCH SKORSTENAR (aw) (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-05-10Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-05-05Critical anode potential (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-20Utveckla och automatisera borrigg (maskinkonstruktion) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-04-13Genetics and Molecular Pathology of Dementia Disorders (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-30Konstruktion av anordning som bromsar och detekterar gevärskulor. (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-03-17Utveckling av hemsida för intern information (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-03-16Utformning av Provningsanläggning för industrifläktar (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-03Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-02-02Mailroom in LEGO (inaktivt)
2004-02-02How to create a cost-effective stock-exchange (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2004-01-19Intranät användning i mindre företag (inaktivt)
2004-01-19Skapa hemsida till systerbolag (inaktivt)
2004-01-13Kommunikativ plattform (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-12-04Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-10-07Hur marknadsföra åkerinäringen i Gävleborgs län? (Gävle) (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-25Convert a stock-exchange (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-26Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-28NDE of heat and fatigue damages in CFRP composite laminates. (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-22Utveckling av interaktiva leksaker (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-04-16Organisationsutveckling och medarbetarundersökning (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-20Jonkanaler involverade i smärtsignallering (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-08Attitydundersökning vind (JH 12) (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2003-01-02Mechanisms of cell death in Alzheimer´s disease: Role of presenilin fragments generated during apoptotsis (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-17Kartläggning av Bemannigsbranschen (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.