Sökning: "d-uppsats Göteborgs Universitet"

Hittade 53 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d-uppsats Göteborgs Universitet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2009-05-11Hur ser kapitalmarknaden ut för miljöinnovationer i Sverige och Europa? (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-27Marknadsföring (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-23Klimatpåverkan (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-06-01Utvärdering av populärvetenskaplig tidning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap på Sahlgrenska akademin (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.