Sökning: "d-uppsats luleå"

Hittade 59 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d-uppsats luleå.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-02-07Materialkaraktärisering av friktionslameller i våta kopplingar utsatta för nötning (inaktivt)
2011-01-04Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-06GMO i Luleå (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Life cycle perspective on remediation of contaminated sediments in the Baltic Sea Region (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-02-27Modellering/ dimensionering av kransystem (inaktivt)
2008-02-27Företagsanalys-Kartläggning (inaktivt)
2008-02-27Optimering av oscilleringsparametrar för peritektiska stål (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-02-06RF front end for atmospheric radar (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-12-06Optimering av internt reningsverk (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-01-19Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (UK 01) (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-11-14Planeringsunderlag för konvertering till biobränslebaserade uppvärmningssystem (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-02-20Luleå tekniska universitet 94692 Lillpite, Norrbotten (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2003-01-10Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (KA 12) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.