Sökning: "d-uppsats upplevelser"

Hittade 47 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d-uppsats upplevelser.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-01-05Utveckla besöksnäring (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-02Web baserat administrationsprogram för hantering och administrering av biljetter för upplevelser (inaktivt)
2010-05-31Konstruktion och produktionssättning av innovativ projektionsduk (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2008-11-11Hur upplever västeråsaren kommunens kameraövervakning? (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-02Gränsland- ett upplevelseområde för alla människor- utifrån egna förutsättningar (Sandviken) (inaktivt)
2007-12-04Undersökning Garden Center (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-09-04Är tekniktävlingar ett meningsfullt sätt att uppnå läroplanens mål? (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-06-07Nulägesbeskrivning av lärarnas och studenternas upplevelser (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-16Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-06-01Jaktturism i mellansverige (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-01-31Allmänhetens kunskaper om och upplevelser av Västerås Konserthus - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2003-07-11I huvudet på butiksbesökare (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.