Sökning: "data distribution"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet data distribution.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2011-11-14PMC: Modeling particle size distribution of metal powders (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2009-03-19Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-24Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2007-11-14Economic impact of in-situ coating technology for insulation of distribution lines (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-03Substation Communication Security within E.On. (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-06-15Efficient content distribution in IPTV environments (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-10Utveckling av Annonseringsnätverk i AJAX/XML. (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-29Digital image processing - analysis of fibre orientation in paper sheets (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-06-13Creep cavitation and microstructural degradation in Type 347H (inaktivt)
2003-04-04Non-monetary societal benefits of distributing GIS data in the public domain: Examples from the Baltic sea region (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.