Sökning: "definition"

Hittade 60 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet definition.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-01-03Develop an iPhone app (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Heat conductance in joints of electronic equipment (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-12Master thesis opportunity in Social Sustainability (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Framtidens kraftproduktion i marksystem (inaktivt)
2010-11-103-fas PFC för flygelektronik (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-11HD video transmission over fiber and power line (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-02-10Cooperative business collaboration - a way to improve the operations of each company? (inaktivt)
2010-02-10Collaboration within the social economy (inaktivt)
2010-02-03Running cooperative enterprises successfully (inaktivt)
2008-07-16Dynamic Load Control in 3G Cellular Networks (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2007-09-25Master of Science Thesis Work – Model Based Development (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-14Applying Knowledge Based Engineering to manage Aftermarket requirements (inaktivt)
2007-06-04Haptic Feedback Forces Applied to Radiation Treatment Planning (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2006-09-11Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-09-04Development of an Altera Nios II Model for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Development of a C Interface for a Nocsim NoC Simulator Resource (inaktivt)
2006-09-04Development and Evaluation of a Memory Consistency and Cache Coherence Protocol for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – ODEEP software development (inaktivt)
2006-04-25Advanced Geometry Simulation and development for Flexible Tooling (inaktivt)
2006-04-21Literature Study and Evaluation of Standards for Computer Security System (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-19A Dynamic Rate Adaptation Scheme for Packet Data in WCDMA Systems with Adaptive Antennas (inaktivt)
2003-03-19Evaluation of Future Services in a Wireless Environment (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.