Sökning: "distribution examensarbete"

Hittade 31 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet distribution examensarbete.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.