Sökning: "e-Government implementation"

Hittade 346 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-Government implementation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-03-09Optimizing matrix multiplication in large Galois Fields (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-02Device Discovery Protocol (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-27Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-01-27Investigation of Privacy and Security Standards Compliance for Elekta Products (inaktivt)
2012-01-26Mode management in embedded systems in cars (1-2 students) (inaktivt)
2012-01-09Research within Machine Learning and Big Data analysis. (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-12-05Design and Implementation of Intrusion Detection/Prevention System for the IP-Connected Internet of Things (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-10Platform design for volumetric interaction (inaktivt)
2011-11-01Stream Reasoning for Situation Detection (inaktivt)
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-08-29VoIP solutions in Axis network cameras (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-08-15Integrated description of system architecture (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-07-18A learning project organization (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12development of a model for project/portfoli uncertainty (inaktivt)
2011-07-06Vidareutveckla databashantering för mobila applikationer med tillhörande gränsnitt till web och log server funktionalitet samt kommunikationsprotokoll över mobila nätverk . (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-06-28SCOR metrics assessment at Syncron international (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-09Cloud Management Software that supports Scalable Resource Allocation (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Physical Layer Implementation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Protocol implementation and Scania adaptation (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-04Real-time visualization of a simulated heart model (Theis proj 1) (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-25Component reliability, maintenance procedures and maintenancestrategies in connection grid for offshore wind farms (inaktivt)
2010-11-25Reliability evaluation of grid connection for offshore wind farms (inaktivt)
2010-11-25Groupwise electrokinetic separation of organic components in biorefinery processes (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobila klienter för Web OS, Windows Mobile 7 samt BlackBerry OS. (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-10-11Distributed software for large-scale gene expression analysis (inaktivt)
2010-10-07Webbutveckling med geografisk positionering (inaktivt)
2010-09-28Latency and Error Control in Energy Constrained Wireless Mesh Network for Automatic Control Applications (inaktivt)
2010-09-23Embedded software for precision flow metering instrument (inaktivt)
2010-09-23How could a commercial BI solution, i.e. QlikView, be used together with a proprietary business application written in .Net and M-SQL? (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-08-24Memory Bandwidth Reduction Through Hardware Data Compression (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Datainsamling multipla kanaler. (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Styralgoritm. (inaktivt)
2010-07-29Utforskande testning (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-07-02Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-07-02Scalable traversal of NAT (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-07-01Design of a game design document medium (inaktivt)
2010-06-18Masters Thesis: Scalable Network Management with Java Messaging (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-04Syngas cleaning (inaktivt)
2010-06-01Visualization of Environmental Data (inaktivt)
2010-05-24Analyze Supplier Cluster development potentials and define implementation steps (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-05-21Algorithms for voice recognition in noisy environment (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-16Design and implementation of a remote sensing unit for mobile phones using Bluetooth (inaktivt)
2010-04-16Moving to The Cloud – an investigation of the benefits and example implementation (inaktivt)
2010-04-16A sensor access platform for cross mobile OS use (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-07Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-04-06Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-03-05Avancerade webbutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2010-02-23NoSQL Database for Software Project Data (inaktivt)
2010-02-22Programmerare sökes för arbete med digital skyltning hos Precisallt Media AB (inaktivt)
2010-02-09A MATLAB/Simulink implmentation of the ForSyDe methodology (inaktivt)
2010-02-04Networking Wireless Sensors Using Smart Antennas (inaktivt)
2010-02-02Social TV (inaktivt)
2010-01-28Analyzing the usage of Open Source products (e.g. JBoss) within Vattenfall (inaktivt)
2010-01-18Digital footprint analysis (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-14Sonification of dental drill in oral surgery simulator (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-12-08Evaluation of the usage of graphical effects within the graphical user interface of handheld IR-cameras. (inaktivt)
2009-12-08Design and Implementation of WirelessHART sub-system on a System-on-Chip radio (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-12-02Design and implementation of a wireless communication monitor based on software-defined radio (inaktivt)
2009-11-27Efficiency of drilling rotations in finite shell elements (inaktivt)
2009-11-17Development of an Enterprise Architecture Simulator based on a 3d gaming engine (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-02Implementation of Qlick View as a Business Intelligence Tool for the company (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Design and implementation of control methods for active feedback stabilization of resistive wall modes in the EXTRAP T2R reversed field pinch (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of end-user interface design for multimedia search engines (inaktivt)
2008-05-30Improved pixel prediction for video coding (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Coherent 100 Gb/s optical communications link (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-17ASP.NET programming in Gothenburg (inaktivt)
2008-04-09Graphics programming projects for visualization on 3D display (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2007-12-21Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-20Miniaturisation of a spacecraft magnetometer using multichip module technique (inaktivt)
2007-12-12Analysis of IEC 61850 adoption challenges, and development of training package (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-21Thesis - Electroluminescence as a tool to evaluate solar modules in production (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Extension of XQuery for standardized XML-data. (inaktivt)
2007-09-21Investigation and implementation of a documentation tool (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2007-09-21Vibration measurements for alarm systems (inaktivt)
2007-09-21Ionosond design and implementation (inaktivt)
2007-09-21Video decoder concealment (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-21Master’s Thesis Project in Image Processing: Reading Two-dimensional Bar Codes (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-10IPTV set-top box GUI engine (inaktivt)
2007-08-10IPTV Application Development Platform (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-07-04Regulatory requirements in Japan for Medical Devices (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Investigation of different methodologies for exposing a secure scripting environment in a Microsoft .Net based web application (inaktivt)
2007-05-31Investigation of software architectures for development of web clients (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-29Search engine design and implementation (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-05-15Interactive visual analysis of time based network data (inaktivt)
2007-04-20Densitetsbestämning med optisk metod (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-05Monitorering av integrationslösningar (inaktivt)
2007-03-01Process and tools for market-driven software product planning (inaktivt)
2007-03-01Programmering inom distribuerade, skalbara och affärskritiska applikationer baserat på open source (inaktivt)
2007-03-01Real-time 2D-to-3D conversion for a 3D display through FPGA implementation (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-22Developing the next generation sensor tool for medical imaging (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-12-21Interactive UI development using SVG (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-18 Efficient use of the CPP Emulator within CPP Design Unit (kr) (inaktivt)
2006-12-14Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-27Implementation of a tool for formal verification of C programs (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-17Twist and curl of paperboard: Industrial implementation of new measurement instrument (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-03Analysis, design, implementation and testing of digital filters in microcontrollers (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – Implementation of Battery Management Unit (inaktivt)
2006-08-31Twist and curl of paperboard: Industrial implementation of new measurement instrument (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-02Open Source IP Telephony (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-06-19Automatisk identifiering av ämneskategorier (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-04-21Study of Standards and Implementation of Organizations Security Policy Documents (inaktivt)
2006-04-21Implementation of a Simple System for Real-Time Security Monitoring of Computers and Networks (inaktivt)
2006-04-05Develop a solution that creates a deep image on a 3D display based on input from a number of 2D images (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-13FFT and Wavelets implementation (FPGA) (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-02-08Aspect oriented fault tolerance (inaktivt)
2006-02-06Analysis and Implementation of a Data Collection Tool for use in live experiments (inaktivt)
2006-01-30Broadband Mobile Convergence (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2006-01-04Programmering av Bot med AI för spelcommunity (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-10-28Fuzzy hash (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av rättstavningsapplikation (inaktivt)
2005-10-19Implementation av standardbaserad kommunikationslösning för styrning av vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Open source dynamic traffic assignment (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-13FFT and Wavelets implementation (FPGA) (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-12Implementation of Dependable Platform (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-08-24Utvärdering av ett Worst Case Execution Time (WCET)-verktyg inom grundutbildning (aw) (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-29Design of an experimental device to form paper sheets - Making sheets with reproducible defects in fibre orientation (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-08Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2005-03-29Simulation and investigation of faults acting on a vehicle dynamics control system (inaktivt)
2005-03-24Stability and Sensitivity Analysis of Turbulent Separated Boundary-layer Flows (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-11Implementation of BIST on a FPGA-based Radio Test Platform (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-11-30Video encoder algorithm design (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-26Feromoner vinner mark (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-12Engineering Information Center (aw) (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-04-29Quantum Information and Cryptography (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-03Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.