Sökning: "e-commerce system"

Hittade 1818 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-commerce system.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-15Utveckling av ett robusthetstestningssystem på SAAB (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-09Optimizing matrix multiplication in large Galois Fields (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-03-05Quality of Experience for 2D or 3D video (inaktivt)
2012-03-05Stereoskopisk videokommunikation (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-17Utveckla MRP-system för lagerhantering i elektronikproduktion (Material requirements planning) (inaktivt)
2012-02-15Do you want to develop a C#.Net application? (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-15Improvement of ultrasound backing on NDE probes (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-09Energy payback time for ocean energy (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-30Analysis and Refinement of Snow Removal Invention (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-26Mode management in embedded systems in cars (1-2 students) (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-16An algorithm for finding minimal load interruption costs (inaktivt)
2012-01-11Evaluation methods for electricity market models applied to smart grids (inaktivt)
2012-01-09Biomass Combustion in Fluidized Bed: Emissions (Master Thesis- 5/6 months- FRANCE) (inaktivt)
2012-01-09Biomass Combustion in Fluidized Bed- (Master Thesis- 5/6 months- FRANCE) (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2012-01-05Kroppens försvarssystem mot blodproppar vid hjärtinfarkt (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2012-01-03Develop an iPhone app (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-21Intelligent Algorithms for Damage Detection in Bridges using Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-19New technologies to study the brain - Optogenetics (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-19Windows Phone 7 app till ett taxibokningssystem (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-12-16Obstacle detection for autonomous vehicles (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Pedestrian Detection for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-12-05Design and Implementation of Intrusion Detection/Prevention System for the IP-Connected Internet of Things (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-12-01Qt quick and necessitas on Android tablet (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-29Single cell isolation (inaktivt)
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-23Software Utilization Analyzer and System Enhancer using Log Files (inaktivt)
2011-11-23Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-10Platform design for volumetric interaction (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Improve and Secure the Supplier Capacity Process in Greater China (Shanghai, Chenzhen and Qingdao) IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-08Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-11-01Ontology Learning from Swedish Texts (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-10-31A gps-based and wireless 3-dimensional sound effect system (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Konstruktionsprocess Mekaniska System (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Förbättring och uppdatering av IH-konfig (inaktivt)
2011-10-24Miniatyrisering av styr- och mätenhet (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-10-13Unraveling sympathetic influences on type II diabetes: Effects of ß-adrenergic stimulation of glucose uptake in skeletal muscles (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Exjobbare till Syntronic Research and Development AB i Gävle (inaktivt)
2011-10-11Android based distributed fire detection system (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-27Utveckling av rörligt målspel (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-23Moving towards component based software development for train control applications (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-12Thesis Project Proposal - METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-08-29Mobile surveillance for vehicles (inaktivt)
2011-08-29Image Processing Algorithms (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Pre-study: solid-state power transformer" (inaktivt)
2011-08-22EM transients calculation by the PEEC method (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-15Master thesis on an innovative control strategy for improving bus reliability - field trial in Stockholm (inaktivt)
2011-08-15Integrated description of system architecture (inaktivt)
2011-08-12Personalisera 1,7 miljoner människors tv-tittande (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-07-28True 3D visualization for neurosurgery (inaktivt)
2011-07-28Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-07-22Master thesis in the field of model-based development of automotive embedded systems (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-22Känna igen ljud för trigga larm! (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-07-14Possibilities and Requirements for Reaching a Centralized Protection and Control System (inaktivt)
2011-07-12Driver intent (inaktivt)
2011-07-12Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-08Utveckla mobiltelefon applikationer och GUI för Android mobiltelefon och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med styrning av andra system. (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-28Sterilization methods for invasive brain surgery devies (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-23Industrial User Experience development (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(1): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(2): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-16Structural studies of a bacterial lipopolysaccharide (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-05-02Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-04-28Sentiment analysis in social enterprise collaboration. (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – application and economical aspects (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles - system study (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-04-04Framtagning av morgondagens lyftar till monteringsliner. (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-31Införande av kvalitetssystem enligt ISO9001 (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-28Kontrollkamera i produktionslinje (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25Spatial data model & GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-23Testing device for assessment of elastic materials for transmission of force impulses in ultra fast electrical switches - modelling (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-03-22Master Thesis: Scalable Data Collection from Mobile Sensor Nodes (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-09Impact of solar storms on power grid (other than transformers) (inaktivt)
2011-03-09Protection methodologies against HEMP and IEMI (inaktivt)
2011-03-09EMC challenges posed by distributed generation on protection (inaktivt)
2011-03-09Fast short-circuit handling (inaktivt)
2011-03-09Short-time overloading of power transformers (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-03-02Design of biopolymer mixtures to enhance material functionality (inaktivt)
2011-03-01EAST-ADL tool integration (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-23Optogenetic and genetic dissection of the limbic system (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-17Var med och utveckla vårt plocksystem GarpDeliver (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-11Nuclear fuel rod failure modeling (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-02A Master Thesis in Collaboration with Sweco - Quality aspects of using IEC61850 process bus in Hydro Power Stations (inaktivt)
2011-02-02Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-31Applikationsramverk IPhone/IPad Appar (inaktivt)
2011-01-31Testdatagenerator (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Environmental demands for electronic products (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Webbaserat backoffice-system inom förlagsbranschen! (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24High performance Linux kernel (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Physical Layer Implementation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Protocol implementation and Scania adaptation (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Secure IPv6 in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-12Examensarbete inom Change Management (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2011-01-11Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-01-11Short-time overloading of power transformers (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-07UX, multi-touch in a user friendly command and control environment (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-22Development of model for environmental impact of consolidation in 4PL supply chain (inaktivt)
2010-12-21Node.js and implications of Javascript on the Server Side (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-20Reduction of Non-specific Adsorption of Proteins in a Microfluidic System (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-15Analyzing IEC 61850 process bus architectures in Hydro Power Stations (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-12-13Routing Metrics for Low Power and Lossy Networks (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-08Pekdator för dokumentation av kärldiagnostik (inaktivt)
2010-12-08Perfusion of Chinese Hamster Ovary cell cultivation producing monoclonal antibody for biopharmaceutical bioprocess application (inaktivt)
2010-12-06FEM-models for pedestrian protection active system (inaktivt)
2010-12-03An retargeting animation system running totally on the graphics processor to support massive crowds. (inaktivt)
2010-12-03Massive crowd simulation in realtime 3D on the DirectX10/11 using Ogre3D. (inaktivt)
2010-12-01Automatiserad systemutvecklingsdokumentation (inaktivt)
2010-12-01Misuse objects for pedestrian protection sensing development (inaktivt)
2010-12-01Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Mobile Application Recommender Thesis (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-25Component reliability, maintenance procedures and maintenancestrategies in connection grid for offshore wind farms (inaktivt)
2010-11-25Reliability evaluation of grid connection for offshore wind farms (inaktivt)
2010-11-25Environmental Catalysis - Catalyst design (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-19Programmerare sökes för att skapa ett webbaserat projekt & tidshanteringssystem för internt bruk. (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-11-16Testapplikationsgenerator för AUTOSAR system (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-11-10Energiåtervinning i Radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Framtidens kraftproduktion i marksystem (inaktivt)
2010-11-103-fas PFC för flygelektronik (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-10Träningshjälpmedel för radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-11-04Development of a control systems for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-11-03Software Architecture, Vehicle Navigation (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-10-20Energi ur spinning (inaktivt)
2010-10-19Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-10-18Migration of human fetal and adult multipotent mesenchymal stem cells. (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-10-11Att bygga ett affärssystem för franchise-kedja (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-10-05Development of a Prototype System for Milling Tool Condition Monitoring (inaktivt)
2010-10-04CCF Probability approach thesis application (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-27Master Thesis: Noise cancellation in mobile phones (inaktivt)
2010-09-27Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2010-09-23Implementing a data matching and data conversion utility (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-09-01Bygg ett revolutionerande mätinstrument (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Datainsamling multipla kanaler. (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Styralgoritm. (inaktivt)
2010-08-19Thesis project: Develop a study for an IKEA product using the concept of design for manufacturing. IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-16Development of Artificial Ribonucleases (inaktivt)
2010-08-10Vidareutveckling av mealplanner.se (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-07-09Internship at Mantex, Diploma thesis- Mathematic models for calibration of X-ray based biomass analyzer (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-07-05Novel method for electrical and mechanical characterisation of biological material (inaktivt)
2010-07-02Scalable traversal of NAT (inaktivt)
2010-07-02Measurement of node availability in a distributed network (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-07-01Calculating the risk of system failure in a heterogeneous distributed network (inaktivt)
2010-07-01Design of a game design document medium (inaktivt)
2010-06-30Remote theatre (inaktivt)
2010-06-30Smart indoor environment regulation (inaktivt)
2010-06-30Gateway with dual homing (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-29Classifications of information systems according to zone principles (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-18Masters Thesis: Scalable Network Management with Java Messaging (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-10Livstidsanalys färg med mögelgift vs multipel applikation av algtvätt (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-09Energi ur spinning (inaktivt)
2010-06-08Utveckling av serveringssystem mousserande vin (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Genetically encoded regulable imaging reporters for in vivo cell localisation (inaktivt)
2010-05-31Applikationsmjukvara i C för världens främsta Vinserveringssystem (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: How to measure total cost when failing in performance IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Rekonstruktion av 3D-modeller från flygbilder (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Vidareutveckling av karterande robot (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Benchmarking av nyckelpunktsmetoder (inaktivt)
2010-05-27Development of a control system for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-25Kemin bakom framtidens avgasrening (inaktivt)
2010-05-21Mobile Application Recommender (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-05-21Algorithms for voice recognition in noisy environment (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-19PU10-41 Vulnerable Road User Detection system for city buses (VRUD) (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-05-18Utveckling inom digitala kartor / geografisk IT (inaktivt)
2010-05-18Affärsplan för solcells företag (inaktivt)
2010-05-17Future production system (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-12"Quality Management in a medium-sized trading company." (inaktivt)
2010-05-12Integrerat boknings - och betalningssystem - för researrangör (inaktivt)
2010-05-12DESIGNING A WIRELESS CAMERA PLATFORM FOR HOME SURVEILLANCE (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-05-04Energy efficient Air Condition for heavy trucks (inaktivt)
2010-05-04Evaluation and Testing of Prototype Battery System (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-05-03Model based methods for improved maintainability and safety (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-26High-speed Tabletop Interaction System: Application Development and User Studies (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-26Optical sensor system for detection of micro-pollutants in water (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-08Uppdatera simuleringsmodeller (inaktivt)
2010-04-07Perfusion in Chinese Hamster Ovary cell cultivation producing monoclonal antibody for biopharmaceutical bioprocess application (inaktivt)
2010-04-07Perfusion by ATF filtration system in Chinese Hamster Ovary cell cultivation (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-03-30Medical Call Center with Asterisk (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-03-22Method for testing sealing properties in pipe fitting connections (inaktivt)
2010-03-22Effects of high temperature on cross-linked PEX. Methods to detect and calculate effect of high temperature. (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-163D-scanning (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-11Foxp3+ Regulatory T cells in arthritis (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-05Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-03-01Nordisk marknadsplan för Sveriges ledande E-supportsystem, SmartAss (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-24Renewable energy sources powering DC motors (inaktivt)
2010-02-23NoSQL Database for Software Project Data (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-22Programmerare sökes för arbete med digital skyltning hos Precisallt Media AB (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-19Visualisering av stridseffekter (inaktivt)
2010-02-18Hemsida och grafisk profil för Johan Solar Energy (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-17Design for assembly analysis using DELMIA (inaktivt)
2010-02-15Searching for a master thesis student for a system modeling project in SystemC (inaktivt)
2010-02-12POLCA-T Plant Data and Model Processing Software (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-11Dynamiska geografiska datakällor inom operativ ledning (inaktivt)
2010-02-11Webbkartor med rikare interaktivitet (inaktivt)
2010-02-10Optimizing the ForSyDe simulations in Haskell (inaktivt)
2010-02-09A MATLAB/Simulink implmentation of the ForSyDe methodology (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-09Övervakning av högspänningsprodukter (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-02Exploration of indoor positioning for hospitals (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC VIDEO QUALITY MEASUREMENT (inaktivt)
2010-02-02Code Analysis (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-02-01Konfigurationsstyrning vid användande av modulindelade konstruktionslösningar. (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-26Computed Aided Detection of temporal changes in mammography (inaktivt)
2010-01-25Tarantula, Mobile digital signage. (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-25Högtalarplacering (inaktivt)
2010-01-18Digital footprint analysis (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2010-01-08Kartläggning av nya behov inom IT-stöd för transportsektorn (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2009-12-14Impact of climate change on the Göta Älv river water quality, part of EU-Interreg project DiPol (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-12-09Kvalitetssäkring av EMS kalibrerparametrar (inaktivt)
2009-12-08Smart metering using wireless communication (inaktivt)
2009-12-08Design and Implementation of WirelessHART sub-system on a System-on-Chip radio (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-08-10Webbaserat system för distansbehandling av smärta (inaktivt)
2009-08-10Användbarhetstestning med ögonrörelsemätning (inaktivt)
2009-08-06Evolution of the ionospheric convection pattern (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2009-07-08Echocardiography reporting system (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-29Miljö- och Naturvårdsplan (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-22Force-Feedback Slider: Multi Factor Haptic Interaction (inaktivt)
2009-06-22Ortholumen: Using Light for Direct Tabletop Input (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-01Development of cultivation medium nutrient cocktail by metabolic reaction network – Part 3 (inaktivt)
2009-06-01Study of the perfusion by ATF filtration system for perfusion and total medium change of a Chinese Hamster Ovary cell cultivation (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-03-31Five LCA master theses at Autoliv, the world leader of automotive safety (inaktivt)
2009-03-27Dämpning av centrifugalpumpars tryckpulsationer (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2009-03-19Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2009-03-09Proposal for master thesis: DCT SW Architecture and HWIO (inaktivt)
2009-03-02Energianalys av fabrik (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-01-21Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-09-12Utveckling av nyhetsportal/community för paddlare med PHP och TYPO3 (LJusdal) (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-07-16Dynamic Load Control in 3G Cellular Networks (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-07-07Volvo CE AB Hauler & Lauder Business Line (kr) (inaktivt)
2008-06-16Miljö- och energibesparande produkternas marknad (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Wave phenomena in complex plasmas under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30Modelling of a system for active feedback stabilization of resistive wall modes installed at the EXTRAP T2R reversed field pinch device (inaktivt)
2008-05-30Design and implementation of control methods for active feedback stabilization of resistive wall modes in the EXTRAP T2R reversed field pinch (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Ultraljud på hjärta, TEE (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30Imagingstudier av hjärnans funktion - neurovetenskap (inaktivt)
2008-05-30Ett flertal EX-JOBB hos Konftel AB (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Bli utvecklare åt europas framtida musikmedia (inaktivt)
2008-05-30Var med och utveckla webbplattformen för europas nya musikmedia på nätet (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Implementering av AEA-protokoll i värmregulator för reglering av shuntventil med kommunikation till överordnat system (inaktivt)
2008-05-30Analysis of neuronal circuits controlling locomotion in mice mutant for the axon guidance receptor EphA4 (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Multilateral Trading Facility - Design and Development of Database Architecture (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in Computer Vision, 4-6 months (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-05-30Future Visualization Technologies (inaktivt)
2008-05-30Onlinebaserat planeringssystem (inaktivt)
2008-05-30Using enterprise architecture to evaluate the quality of enterprise information systems (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Thesis title on Ericsson: Signal/control interface characterization concerning EMC in Radio Base Station (inaktivt)
2008-05-30PhD position Coherent optical communicaitons (inaktivt)
2008-05-30Coherent 100 Gb/s optical communications link (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-05-05Utveckling av en marknads-/affärsplan (inaktivt)
2008-04-29Spårbarhetssystem för gaffeltruckar (inaktivt)
2008-04-29Utvärdering och inbyggnad av ett 3D- vision system i löpande produktion (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-18LightScan – ett verktyg för positionsmätning för rörliga givare vid provning och mätning (inaktivt)
2008-04-17Quickcheck, Nbap Message Construction (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-04-17ASP.NET programming in Gothenburg (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-02-28The effects of different additives on amorphous freeze- and spray dried disaccharide formulations (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete på Teleca i Göteborg med inriktning mot smarta telefoner och Windows Mobile (inaktivt)
2008-02-26Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-09Kopia av LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-02-06The role of DNA damage and repair in desiccation-tolerant tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-02-06Webb-/systemutveckling inom en nytänkande musikbransch (inaktivt)
2008-02-04Torque and Temperature estimator for an AWD clutch (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Uppdatering av moving fader automation (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 2 - kompostering av köksavfall och fekalier (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 1 - rening av Bad, Disk- och Tvättvatten (BDT) (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 3 - toalett- och köksavfall, sammansättning och samband med diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 1 - Greywater treatment (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 2 - composting of kitchen and faecal waste (inaktivt)
2008-01-24Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2008-01-22Reimbursement in Germany for Medical Devices (inaktivt)
2008-01-22Reimbursement in United Kingdom for Medical Devices (inaktivt)
2008-01-22Kopia av Reimbursement in Germany for Medical Devices (inaktivt)
2008-01-22Reimbursement in France for Medical Devices (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-21Evaluation of the welding properties of the surface layer on extruded polyethylene (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-10Webb-/systemutveckling inom en nytänkande musikbransch (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-08Audio Feedback in Automation Systems (aw) (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-12Analysis of IEC 61850 adoption challenges, and development of training package (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-12-05JAVA as part of a safety-critical real time system (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-11-14Economic impact of in-situ coating technology for insulation of distribution lines (inaktivt)
2007-11-13”Förbättra befintlig orderhanteringsprocess inom resebranschen och göra det användarvänligt (ke)” (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Utveckla webbaserade projekthanteringsverktyg inom den växande resebranschen (ke) (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-30EOL prediktering för optiska nät (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Static Parallelization of Software for CPP (aw) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-22Förlimmade brackets till tandställningar (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-18Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik. (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-10-05Fylgia - Quality-oriented software development (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25Growth of carbon nanofibers for microelectronic applications (inaktivt)
2007-09-25Rapid prototyping of catalysts for growth of nanostructures (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-24Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-21CERN Technical Student Programme in Engineering, Computing and Applied Science (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Investigation and implementation of a documentation tool (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Cellular Radio System Simulator Optimization (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Vibration measurements for alarm systems (inaktivt)
2007-09-21Ionosond design and implementation (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-06Samhällsnytta - alternativ latrinbehandlingmetod (TH 05) (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-09-04The effect of spacecraft charging on MEFISTO electric field measurements (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-09-03Substation Communication Security within E.On. (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16Ett varningssystem för att tidigt identifiera skadliga community-medlemmar (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-08-15Automotive Radar Demonstrator Test and PCB Design (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-06Aktiv - passiv RFID-transponder (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-07-03Informationsdesign för Mark Bric Display (aw) (inaktivt)
2007-06-30In-situ TEM force sensor/Nanoindenter - MEMS sensor development (inaktivt)
2007-06-28Cooling of an integrated magnetic sensor by using microfluidics channels (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27HR-system till spelföretag (inaktivt)
2007-06-27Webbutvecklingsprojekt (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-14Beröringsfri mätteknik (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Utveckla Webbportal till framtidens jämlikhetsorganisation (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-06-04Rätt energisystem för uppvärmning? (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-30Master Thesis/projects in Bioenergy (inaktivt)
2007-05-29AUTOMOBILE AERODYNAMICS ON THE ROAD AND IN THE WIND TUNNEL – A CORRELATION STUDY - AND APPLICATION OF A NOVEL CORRECTION METHOD (inaktivt)
2007-05-29Modelling of RF-design at board level for Assisted Global Positioning System (AGPS) (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-05-22Security Evaluation of ’Single Sign-On’ Solution (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14IPTV (Internet Protocol Television) (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-13WCDMA Uplink Enhancement with Time Division Multiplexing (inaktivt)
2007-05-11Eventplanner - Development of an event planning tool (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-10Utveckling av Annonseringsnätverk i AJAX/XML. (inaktivt)
2007-05-10Stratsys söker Exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer. (inaktivt)
2007-05-04Robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar i nästa generations OLP-system (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-16Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2007-04-16Utrustning för insamling av medicinska parametrar (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16Certifiering FR2000 (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-04-11Grafikprocessorbaserad animationsmotor för massivgrupper av 3D-spelkaraktärer (2000+) (inaktivt)
2007-04-11PhD Scholarship in fixed and wireless unified signal transport (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-11Corotational plane and solid elements (inaktivt)
2007-04-10Framtagande av orderhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-04Emission av växthusgaser och deponigaspotential i en deponi (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-04-03Kravspecifikation på nytt MIS-system (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-04-01Recording Behavior and Timing of a Telecom System (aw) (inaktivt)
2007-03-31Design och implementering av klient-server struktur i butikskedja (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-20Performance of Coded OFDM in Hybrid Radio-over-Fiber Links (inaktivt)
2007-03-16Utveckling av befintligt kvalitetssystem på Electrolux Filter AB (inaktivt)
2007-03-16Mathematical Quantum Mechanics (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Framtagning av interface för affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Vidareutveckling av programvara för affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Transmission Fluids for Limited Slip Differentials in Arctic Conditions (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-15Integrerat affärs- och kundinformationssystem (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-12Nyttan av ett informationssystem för insamling av avfall – för insamlaren och samhället (inaktivt)
2007-03-09Master Thesis Proposal: An Evaluation of a Funtional Reference Model (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-05Vi söker en exjobbare som vill utvecklas inom användargränsnitt och gränsnittsdesign (inaktivt)
2007-03-05Datasystem med Gis-koppling (Gävle) (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Microsoft Visual Studio Team System (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-02-23LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-12Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer (inaktivt)
2007-02-12Programutveckling (inaktivt)
2007-02-10Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-02-02Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2007-02-01WCET Analysis and Certification of Automatically Generated Code for CC-Systems AB (aw) (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-23Medlemskort med Internettjänster (Ljusdal 70) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-22Developing the next generation sensor tool for medical imaging (inaktivt)
2007-01-22The role of β-arrestin in mGlu5 internalization and receptor signalling (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2007-01-22Den molekylära bakgrunden till blodproteiners multifunktionalitet (inaktivt)
2007-01-22Multiple Thesis at Densitet - Mobile Solutions (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-12Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2007-01-12Utveckling av e-handelssystem/webb-butik (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-04Övergripande verksamhetssystem för transportföretag (Gävle) (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Trådlösa teknologier och informationshantering (aw) (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-18 Efficient use of the CPP Emulator within CPP Design Unit (kr) (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-13Cost Benefit Evaluation of Defrost Methods for Display Cabinets in Supermarkets (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-07Microtechnology for Experimental Space Plasma Physics (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-12-04Projection System Design (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-21Vidarutveckla regler för styrning och reglering av miljön i akvarier (ke) (inaktivt)
2006-11-21Verklighetssimulering i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-21Utveckla handenhet för trådlös styrning av akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-17Använder små fastighetsägare optimala system för värmereglering? (GH) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-14Enegi & miljö för väme och tappvattensystem. (aw) (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-11-14Sökmotorpositionering (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-10-31Design och implementering av klient-server system för butikskedja (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-10-24How to build a strategic e-business framework for the unknown changes? (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Dokumentationsmodell för en webbtjänst (Ljusdal) (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-02Kartläggning av patentsituationen inom medicinteknisk utrustning baserad på mikrovågor. (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-28Induced electric fields in the Earths magnetosphere (inaktivt)
2006-09-25Smac/Diablo and Omi/HtrA2 release from mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-18video streaming over IP network (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-09-04Development and Evaluation of a Memory Consistency and Cache Coherence Protocol for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – Implementation of Battery Management Unit (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Precise and controlled delivery of liquids for miniturized drug delivery applications (inaktivt)
2006-08-23Kartläggning av kemikalier (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-21The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-14Mechanical design of Mega Watt offshore wind generators (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-24Development of an interactive network game with pedagogic purpose (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-04-25Advanced Geometry Simulation and development for Flexible Tooling (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-21Infrastructures for System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Online ¿ What Open Source Alternatives are there ¿ an Evaluation and Test (inaktivt)
2006-04-21Designing Interfaces for Complex System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Literature Study and Evaluation of Standards for Computer Security System (inaktivt)
2006-04-21Implementation of a Simple System for Real-Time Security Monitoring of Computers and Networks (inaktivt)
2006-04-19Osteoporosis and cardiovascular disease: new roles for the cholesterol sensing receptor, Liver X Receptor (LXR) (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-05Detail study of a dynamic module for Affordable Reconfigurable Tooling (inaktivt)
2006-03-30Chemicals in the driver¿s cab (trains) (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-21Real-Time Radar Control and Data Acquisition using USB 2.0 Interface (inaktivt)
2006-03-17Risk assessment of chemicals used during the life cycle of a train (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-03-03Simulering av Perros dörrskumningsmaskin (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Kvalitetsstyrning av mätdata (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av hemsida för beställning och distribution av affärssystem (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-23Prototype development of new chart plotting technology (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2006-01-25Flexible and sustainable interior design for trains (inaktivt)
2006-01-25Eco-Driving, miljöanpassad körstil (Tåg) (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Short-lived states as bottle necks in small chemical reactions (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-18Pedacogical computer program in structural mechanics (inaktivt)
2006-01-18Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2006-01-18Aphid induced callose production and phloem transport in barley, studied in South-Africa (inaktivt)
2006-01-18A detection system for the highest energy subatomic particles in the universe (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2006-01-04Ny- och vidareutveckling av CRM-system i Opensourc-miljö. (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-12-05Analysis of emissions from braking systems of trains. Analys av emissioner från tågs bromssytem (inaktivt)
2005-12-05Sensing biological reactions using magnetic nanoparticles (inaktivt)
2005-12-05Systemarkitekt (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-29Krav på maskinutrustning för optimerad Tillgänglighet (inaktivt)
2005-11-28Light weight design of rail vehicles (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-11-24Validering av kritisk sensor för halvledarindustrin (inaktivt)
2005-11-24Analysis of mice with a P3 deletion in the DCC gene (inaktivt)
2005-11-24Analyses of functional neuronal circuits in the central nervous system (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-11-15Migrering Notes-2-DotNet Motor (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av bokningssystem för båtuthyrning (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av moduler till content management system (inaktivt)
2005-11-15Systemutveckling av ett litet administrativt system för fakturering/kundhantering/logistik (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-10Utveckling av närinfrarött spektroskopiskt system (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Implementation av standardbaserad kommunikationslösning för styrning av vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Open source dynamic traffic assignment (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-10-03Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-19Exjobb åt Pharmadule Emtunga (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-09-12Implementation of Dependable Platform (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Characterization of cell wall beta-glucosidae from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-08-24En branschstudie: Vad är aktuellt inom E-handelsområdet på världsbasis i nuläget?(FP) (inaktivt)
2005-08-24Utvärdering av ett Worst Case Execution Time (WCET)-verktyg inom grundutbildning (aw) (inaktivt)
2005-08-24Energianvändning med alternativa energikällor (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-07-25Databasadministration - situationsanalys och förbättringsåtgärder (75) (inaktivt)
2005-07-05Case-hantering webbaserad SQL-databas, ASP eller ASP.NET front (inaktivt)
2005-06-30Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-17Radio Resource Management in 3G Wireless Networks and beyond (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-06-17Modelling of an electric antenna for a Mercury orbiting spacecraft (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-06-01The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-26Hur utformar man en ergonomisk arbetsplats? (inaktivt)
2005-05-25Undersökning av parallellprocessor för superdatorer (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-05-17Exjobb om rekonditionering/renovering av produkter (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-12Utveckling och specifikation av produktionstestsystem för kretskort (inaktivt)
2005-05-12Marknadsundersökning av e-bokningssystem (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-02Automatic Meta Data Generation for High Performance Database System (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-28An XML-based database of molecular pathways. (inaktivt)
2005-04-28Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Hydraulcylinder (inaktivt)
2005-04-28Moduluppbyggnad transportskruvar (inaktivt)
2005-04-28Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera. (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-28Konstruktion av maskin för åtdragning av klämförband. (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-25IDA-exjobb: A design space analysis of user interfaces for a meal planning system for elderly (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-22Fault diagnosis on a hydraulic vehicle control system (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-15Automatiserad testning av system för tunna klienter (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-29Simulation and investigation of faults acting on a vehicle dynamics control system (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-18Inköp av företagets produkter, marknadsundersökning (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-03-14Verktyg för att beskriva och bekräfta arbetsrelaterad motivation - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-10A relational database for molecular pathways based on XML-data. (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-24Digitalisering av konstruktionsritningar (TH 01) (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-14Sammarbetsparter / Entrepenör / Elektronikkunnig (inaktivt)
2005-02-09Automatic Regression Tests of a Message Based Telecom Software Application (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av en ny produkt (inaktivt)
2005-02-07Melt flow control in a continous casting process (gh) (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of the Mathematical Modelling On the Nozzle configuration in a strip casting process (gh) (inaktivt)
2005-02-07An experimental water-modeling study of the inlet nozzle jet design in a continous strip caster (gh) (inaktivt)
2005-02-07Direct obsevation of molten copper meniscus in strip casting mould during casting (gh) (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (aw) (inaktivt)
2005-01-26Vad ska vi ha för optimal storlek på lagret? (inaktivt)
2005-01-26Backup & Storage Solutions for Wireless Devices (inaktivt)
2005-01-24Kvalitetshöjande åtgärder för programvaran i inbyggda system sökes (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-19Tracking the Tiny - 3D-recording of odour-mediated upwind flight in insects (inaktivt)
2005-01-18New tools for allergen-specific immunotherapy: mechanisms for regulation of the allergic immune response (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2005-01-12Kvalitetssystem (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-12-10New modelling approach of hydraulic systems (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by dendritic cell vaccination: Loading of dendritic cells with whole tumour cell mRNA (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by plasmid DNA immunization: What are the requirements for promotor driving the antigen expression? (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-11-29Systemutveckling av marknadsplats för vadslagning (UNIX,Perl,SQL) (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-04Marknadsundersökning, digital video för skolbruk i Östersjöregionen (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-11-02Marknaden för semiconductors ? (aw) (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-26Utveckling av inbyggt system - trådlös överföring, med tyngd-punkt på RF ID (aw) (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-10-11Model Order Reduction for Circuit Equations (inaktivt)
2004-10-11Marknaden för semiconductors ? (aw) (inaktivt)
2004-10-11Ett nytt sätt att ta emot och hantera interna och externa idéer! - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-10-04Betala med LiU-kortet (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-10-04Master of Science Thesis Work - Automated Test Systems (inaktivt)
2004-10-04Master of Science Thesis Work ¿ Development Kit for Dependable Platform (inaktivt)
2004-09-29Data redundancy ¿ the new challenge in chemometrics (inaktivt)
2004-09-27Integrering av ISO9001-2000,ISO14001 och vårt TPM-arbete (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-24Optimization of Experimental Computational Electromagnetics Code (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-09-14Automatiskt urval av relevanta nyckelord (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-09Införande av ett Human Resource Management system i en organisation (inaktivt)
2004-09-06Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-09-03Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-23Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw) (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-18Best-Practice Study of Competence Management Systems at Universities (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01New tools for allergen-specific immunotherapy: cellular mechanisms of allergen uptake and presentation (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-06-23Analyze and test of different force control approaches for hydraulic single-rod cylinder (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-09Lägga upp databaser ibefintligt mps system (inaktivt)
2004-06-09Lösa fixturproblem till svetsrobot anläggning (fms system) (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-04Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-02Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-05-25Datorstöd i produktionen (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-05-06Transportsystem för monteringsfärdiga hus. (inaktivt)
2004-05-03Utveckling modifiering av kontrollutrustning. (inaktivt)
2004-04-30Accuracy of Duct Flow Calculations (inaktivt)
2004-04-30Produktionsstyrning vid sammanslagning av två företagsenheter (TH 10) (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-15Utveckling av web-baserat rapportverktyg (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-04-13Sammankoppling av simuleringsplattformen Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26Två exjobb om torra toalettsystem ¿ teknisk funktion (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-25Effektivt logistik- och transportsystem inom lantbrukssektorn. (inaktivt)
2004-03-24Jämföra miljökonsekvenser vid två olika tekniker för färgborttagning (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-03-16GIS system (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-03-04Tidsredovisning (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-20Planeringssystem personal/schema/rapporter/nyckeltal (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-18RSV - Systemutveckling. System of interconnected systems. Kan detta mönster vara till nytta i RSVs arkitektur samt för den sorts system RSV utvecklar. (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-10Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06Regioselectivity In The Reaction Of 3-Aminopyrazoles (inaktivt)
2004-02-06Development of a LC system for trapping and enrichment of related impurities prior to analysis by MS or NMR (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-03Intelligent CAN-bus node (inaktivt)
2004-02-03Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2004-02-02Leon sparc based CPU implemented in a FPGA (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av rättstavningsapplikation för söktjänster (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Mailroom in LEGO (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-30Beslutsunderlag inför val av nytt affärssystem (TH 09) (inaktivt)
2004-01-29Miljö(Hofors) (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2004-01-09IT-Strategi (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2004-01-07Miro Studios söker studenter till kartläggning av verksamhet och datorsystem (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2004-01-07Anpassning av kommunikationsprogram (inaktivt)
2004-01-07Developmental control of cell division in Streptomyces coelicolor (inaktivt)
2004-01-07Vidare utveckling av anläggningar för fastighetsautomation (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-12-11Layout (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-12-04Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-04Maturation of bloodvessels in vitro and in vivo (inaktivt)
2003-11-24Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (termiska stigkrafter och ev vind) (aw) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-12Engineering Information Center (aw) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av system för jordfelsbrytning och interlockfunktion (inaktivt)
2003-10-09Processoptimering (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-073D-Realtidsskuggor på volymetriska objekt (inaktivt)
2003-10-07Examensarbete - E-pass system (inaktivt)
2003-10-07Maskinnära programmering av styrsystem (Ljusdal 9) (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-223G High Speed Downlink Packet Access performance in Mobile Internet connections (inaktivt)
2003-09-22E-ljusstyrning (inaktivt)
2003-09-19Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-09-17Modelling of tool temperature and thermal effects in environmental dry cutting conditions (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-07-01Adressering, kommunikation med skrivare i industriell miljö. (inaktivt)
2003-06-26Vidareutveckling av e-bokningssystem för konsulter (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-26BIOINFORMATICS: A 4D EXPRESSION DATABASE FOR THE MODEL ORGANISM CAENORHABDITIS ELEGANS (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Admingränssnitt mobilportal (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Creep cavitation and microstructural degradation in Type 347H (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-21Analysera kritiska faktorer för AC-system med koldioxid som köldmedium (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-20Nyutveckling och implementering av supporthanteringssystem (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-05Utveckling av pulvermålningsanläggning. (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-16Proteinexpression i olika värdceller (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-04-16Organisationsutveckling och medarbetarundersökning (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-15Framtida kravsättning för delkomponenter (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-20Validation techniques for Models in Simulations (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ HLA/GRIDS (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - GUI (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - competitive co-evolution (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Pause, restart, replay (inaktivt)
2003-03-19A Dynamic Rate Adaptation Scheme for Packet Data in WCDMA Systems with Adaptive Antennas (inaktivt)
2003-03-19Evaluation of Future Services in a Wireless Environment (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2003-02-17Utvärderingssystem (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Bildanalys program för säkerhetsutrustning (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom HMI (Human Machine Interfaces) (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom PLC and motion control software development (inaktivt)
2003-01-15Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle) (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-07Programutveckling med grafik och beräkningar/2 (inaktivt)
2003-01-07PHAGE AS THERAPEUTIC AGENTS (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2003-01-03Studie av ett bränslecells- och solcellsbaserat energisystem (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-18A REST-style Web service for Gene Ontology data (inaktivt)
2002-12-18Utredning av införandet av röststyrning i talsvarssystem (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-12-13Market survey for Swedish Software Company within the telecom sector (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-12-05Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-07Översyn av insamlingssystem för hushållens farliga avfall. (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-25Programutveckling med grafik och beräkningar (inaktivt)
2002-10-25Evaluation of critical parameters in a new developed powder technology (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)
2002-10-18Scheduling of airline crews - The group construction problem (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.