Sökning: "e-handel betalning"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-handel betalning.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-02-23Utvärdering av projektet "ungdomsjobb" (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.