Sökning: "e-handel produkt"

Hittade 473 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-handel produkt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en industridesignstudent som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-08-12Fjärrkontroll för Android-telefoner (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-05-03Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-15Produktkalkylering/prissättning (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Analys av nya målgrupper och marknadsstrategier för innovativ produkt (inaktivt)
2011-01-27Flödesmätare (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-20Utveckla en mediaserver i Unix/Solaris för TV-branschen (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-10Mekanisk konstruktion/design av ozongenerator (inaktivt)
2010-12-03Ny innovativ produkt inom barnsegmentet med stor potensial (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-07Funktionsdesign för ny produkt (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-07Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-10Exjobb på Kraft Foods: Vill du/ni hjälpa våra favoriter att snabbare nå ut till sina fans! (inaktivt)
2010-06-10Livstidsanalys färg med mögelgift vs multipel applikation av algtvätt (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-01Gusto -chokladprovningsspel (inaktivt)
2010-05-25Internetmarknadsföring (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-18Exjobb på Riksbyggen – miljömässig ombyggnad av bostadshus (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-11Webbkartor med rikare interaktivitet (inaktivt)
2010-02-11Identitet- och åtkomsthantering inom SYSteam (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2009-11-25Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-11-20Undersökning och användning av befintlig produkt inom hälsa, friskvård och rehabilitering (inaktivt)
2009-11-19Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-05-12Automatiserad lösning för effektiv bäddning inom vården (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-02-20Bildsegmentering av rörliga föremål (inaktivt)
2009-02-18Återigenkänning i kameranätverk (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-06-16Marknadens efterfråga på en ny produkt (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning för ett ackumulerat flerträdsaggregat (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Produktutveckling akustikpanel (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-04-29ASP.NET 2.0 kursanmälningssystem (inaktivt)
2008-04-29Spårbarhetssystem för gaffeltruckar (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-03-07Design och utformning av miljövänlig vedkamin (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 2 - kompostering av köksavfall och fekalier (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-05Test av mobil applikation (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13Marknadsföring av ny programvara (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-09-04Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-06Konstruktion, tillverkning och testning av en uppfångningsmekanism att användas vid testning av trådbomsystemet SCALE (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Reklamfilm - ska användas rullande i butik (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 9 mm (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för webbaserat verktyg (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring (Gävle) (inaktivt)
2007-04-04Bättre logistik för ökad lönsamhet (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-03-31Design och implementering av klient-server struktur i butikskedja (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-22Vidareutveckling av programvara och produkt för IO-kort (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2007-03-15Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-02-22Effektivisering av torkningsprocessen vid industriell applicering av kondensskyddsmassa (kr) (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-08Marknadsplan för ny produkt. (AP) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-05Mindball, produkten du styr med dina hjärnvågor, grafikutveckling i Java (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-02-05Marknadsplan till Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-22Produkt- och applikationsutveckling. Software design (inaktivt)
2007-01-22Design och utveckling av tjänstekonfigurator (inaktivt)
2007-01-15Design av exklusiv förpackning (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Modellering av produkt i .Net (aw) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-20Programmering av nästa generation Mindball, spelet som bara begränsas av fantasin (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av ny sport/fritids produkt (inaktivt)
2006-12-19Gårdsmejeri (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-31Design och implementering av klient-server system för butikskedja (inaktivt)
2006-10-31Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-10-11Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2006-10-03Karriär- och livsplanering. (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-20Speldesign (inaktivt)
2006-09-20Är du intresserad av cykling? - Marknadsanalys (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-08-10Teknisk Design av ny produkt (inaktivt)
2006-08-02Design management in high-tech companies (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-03-24Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Montageanvisning till brand- och ljudklassade trädörrar (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-01-30Konceptstudie för en mekaniskt fixerad elektrisk kontakt, centrala forskningsavdelningen (CR), Robert Bosch Gmbh, Tyskland. (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-12-01Multiplayer support och nätverksprogrammering (inaktivt)
2005-11-30Ett nytt sätt att ta emot och hantera externa idéer! (aw) (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15RFID för trådlösa applikationer med GSM/GPRS, Bluetooth och WLAN. (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-27Flödessimulering av Engcons produktion (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-17Bränsleceller på fartyg i hamn? Konkurrens- och marknadsanalys samt marknadsundersökning av produkt (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-19Exjobb åt Pharmadule Emtunga (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-09-05Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2005-09-02EXPO Hagfors vill öka de kommersiella intäkterna i turistbyrån. Behov av att utveckla en produkt- och affärsstrategi (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-15Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-27Översikt när det gäller nuvarande kvalitetssystem (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-13Marknadsundersökning av ny sport/fritids produkt (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-09Forskningsprojekt om återföring av näringsämnen i avloppsvatten till jordbruk (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-07Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-23Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-03-11Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-03-01Marknadsanalys och marknadsföring av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av nätverkskommunikation för datorspel (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-03-01Datorgrafik till programvara för motionsutrustning (inaktivt)
2005-02-24Produktutveckling (JH 03) (inaktivt)
2005-02-23Logistik (JH 01) (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-02-07Arbetsplatsutformning ¿ Montering i höga volymer (Söderhamn) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av en ny produkt (inaktivt)
2005-01-31ÖKO-tex inom barnklädesföretag med process från design till sålt plagg (aw) (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys för motionsutrustning (inaktivt)
2005-01-11Marknadsplan för motionsutrustning/datorspel (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-12-08Nytt sätt att administrera en samfällighet! (inaktivt)
2004-12-08Utmaningar vid tillverkning i låglöneland (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-09Marknadsanalys för motionsutrustning (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-21Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-20Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-10-04Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-01Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-09-30Hur hålla nere kostnaderna för produktionen då råvarupriserna är på uppgång? (inaktivt)
2004-09-27Styrningsprinciper gjuteri-bearbetning (inaktivt)
2004-09-22Automatisering; produktoptimering (inaktivt)
2004-09-06Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2004-09-03Marknadsplan för datorspel (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-25Produktlansering: Strategi, genomförande och uppföljning (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-03Marknadsplan för datorspel (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-07Marknadsundersökning för antireflexbehandlat glas(Gävle) (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-15Vision, Strategi och marknadsplan - Högbo Bruk (Sandviken) (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-01-30Produktutveckling av svivel (TH 10) (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-27Småskalig rökgaskondensering (Ljusdal 26) (inaktivt)
2004-01-23Marknadssatsning promotion-material i USA (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-12-08Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (jj) (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-04Analysmetod för HPLC (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-20Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-10Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-09-17Från idé till produktionsklar produkt (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-09-03Utveckling av funktion o design (JH 04) (inaktivt)
2003-08-28Vidareutveckling av bagagerumsmattor (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-04Formgivning trycksaker/hemsida (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-04-30Produktutveckling (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-22Kvalitetssäkring av produkt och installerad produkt inom Energi/Miljöområdet (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-11Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-20Marknadsundersökning för ny produkt (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-02-01Utveckling av elektronikprodukt (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2002-12-20Systemdokumentation av Content Manager produkt (inaktivt)
2002-12-13Konstruktion av eletroniklösning till en patenterad produkt (inaktivt)
2002-12-05Marknadsundersökning - Produktlansering (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)
2002-10-16Konstruktion av drivenhet för manuella rullstolar. (Gävle) (inaktivt)
2002-10-15Kinetikstudier med Biacore (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.