Sökning: "e-learning plan"

Hittade 242 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-learning plan.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-08Short Pulse Excitation in a Reverberation Chamber (inaktivt)
2012-01-27Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-01-19Do you want to develop an iPhone app as your Master thesis…? ”Effektivt utnyttjande av extern databas vid iPhone app-utveckling” (inaktivt)
2011-12-21Thesis work - Development and validation of a new method for lipid extraction of animal tissue samples (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-11-24Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17MSc/BSc project on Marine Piston Ring Corrosion, spring term 2012 (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-09-20Mediaplan till artist (inaktivt)
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2011-08-17Stadsplanering av gröna ytor, Moldavien (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-18A learning project organization (inaktivt)
2011-07-12development of a model for project/portfoli uncertainty (inaktivt)
2011-07-08A karaoke game (inaktivt)
2011-07-01Workplace Interventions on HIV - Issues for Research (inaktivt)
2011-06-23Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2011-02-17Var med och utveckla vårt plocksystem GarpDeliver (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-05Motorsport är idag en av Sveriges största publiksporter. (inaktivt)
2010-12-22Development of model for environmental impact of consolidation in 4PL supply chain (inaktivt)
2010-12-16Användarvänlighet vid iPhone app-utveckling (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-30Mobile Application Recommender Thesis (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-25Environmental Catalysis - Catalyst design (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-27Master Thesis: Noise cancellation in mobile phones (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-19Thesis project: Develop a study for an IKEA product using the concept of design for manufacturing. IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-05-21Mobile Application Recommender (inaktivt)
2010-05-21Thesis: User Profile Anonymization (inaktivt)
2010-05-17Future production system (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-01Marknadsföra ett nytt varumärke inom möbler och design. (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-12Wind Power Gearbox Reliability (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2009-12-18Internship on the exciting energy sector of wind power (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-12-01Web programming for Ecoprofile, Swedens largest online community about green transition (inaktivt)
2009-06-29Miljö- och Naturvårdsplan (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2008-10-29Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30Kindlins - a novel family of integrin-interacting proteins: crystal structure, biological function and role in human cancers (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Tool development (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-22Development of sustainable fillers in paper (inaktivt)
2007-09-25Market plan & Competitor analysis / Marknadsplan & konkurrentanalys (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-09-04Vad är/hur blir jag en bra lärare utifrån elevernas perspektiv? (inaktivt)
2007-08-17Karlstadregionens gästvänlighet (inaktivt)
2007-08-17Dimensionsförändringar hos papper vid kalendrering (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-08-15Automotive Radar Demonstrator Test and PCB Design (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-04Haptic Feedback Forces Applied to Radiation Treatment Planning (inaktivt)
2007-05-29AUTOMOBILE AERODYNAMICS ON THE ROAD AND IN THE WIND TUNNEL – A CORRELATION STUDY - AND APPLICATION OF A NOVEL CORRECTION METHOD (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-11Eventplanner - Development of an event planning tool (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-04C/D-uppsats: Marknadsföring i Kulturens tecken (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-09Pipeline management and Efficiency in R&D (inaktivt)
2007-03-01Process and tools for market-driven software product planning (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-11-30Master Thesis at Cypress Security, San Francisco (inaktivt)
2006-11-30Nulägesanalys och utvecklingsplan för handeln i Heby (aw) (inaktivt)
2006-11-30Marknadsföringsplan för ett nybildat företag (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-24How to build a strategic e-business framework for the unknown changes? (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-08-15Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP) (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-03-27Störningar (inaktivt)
2006-03-21Real-Time Radar Control and Data Acquisition using USB 2.0 Interface (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-02-27Utbildning - analys och flerårig plan (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-06-21Utbildning - analys och flerårig plan (inaktivt)
2005-05-03Market Analyse of the plastic, rubber and adhesive industry in the Baltic States (inaktivt)
2005-04-25IDA-exjobb: A design space analysis of user interfaces for a meal planning system for elderly (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-24Havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund (JH 03) (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2005-01-31Examensarbete för en eller två högskoleingenjörer med inriktning mot miljö- och mätteknik. (aw) (inaktivt)
2005-01-31Porting a WCET analysis tool to Hitachi H8 and Lego Mindstorms. (aw) (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2005-01-19Ombyggd vårdbyggnad i Skaraborg. Estetisk utformning återstår! (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by dendritic cell vaccination: Loading of dendritic cells with whole tumour cell mRNA (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by plasmid DNA immunization: What are the requirements for promotor driving the antigen expression? (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-10-11Stor blev liten ska bli större .... (aw) (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-26Biologiocal control of leaf beetles / Biologisk kontroll av bladbaggar (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-20Positionering och Plan för Team Mälarenergi (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-06-13Stor blev mindre som skall bli större (aw) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-18Egenkontroll -Miljö (Lingbo) (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.