Sökning: "effekt information"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet effekt information.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Utvärdering av bilddegradering vid JPEG-komprimering (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-09-12Vad får ett framtida högre socialt tryck för effekt på skogsbruket? (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-03-24Biobränsleomställning (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-01-12Direkt kommunikation av en Internetsida mot privatmarknaden. (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.