Sökning: "ekonomi, marknadsföring"

Hittade 67 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ekonomi, marknadsföring.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-08-13Databashantering (Hofors) (inaktivt)
2007-08-13Produktionsteknik (Hofors) (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2007-07-09Grafisk formgivning (Hofors) (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 9 mm (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-30Alkohol och utveckling i Tanzania (inaktivt)
2007-03-28Inomhusslalom i Getberget vid Sveriges mittpunkt, Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i Kista (AP) (inaktivt)
2007-01-10Grafisk formgivning (Hofors) (inaktivt)
2007-01-10Produktionsteknik (Hofors) (inaktivt)
2007-01-10Databashantering (Hofors) (inaktivt)
2007-01-10Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus vill ha studenter inom Marknadsföring och ekonomi (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-08-29Marknadsanalys (inaktivt)
2006-08-14Marknadsundersökning inom emballage (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2006-01-30Vänföreningar som stöd för museer (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-09-16Ekonomi/marknadsföring (inaktivt)
2005-05-24Alkohol och utveckling (inaktivt)
2005-03-29Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2004-05-04Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2004-03-22Marknadsundersökning inför hundpensionat (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.