Sökning: "ekonomiska och modeller"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ekonomiska och modeller.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2004-04-16Business Angel Analysis ¿ examensprojekt med personlig coach (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-09-16Ekonomiska modeller (08) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-02-05Miljöredovisning (50) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.