Sökning: "en bra hälsa"

Hittade 275 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet en bra hälsa.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-02-06Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-25Marknadsföring av ny iPhone-app (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-07Berätta det som är bra! Friskfaktorer vill vi ha ... (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-27Webbaserat backoffice-system inom förlagsbranschen! (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-12Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-14Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-12Rancold på Facebook! (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-19Ex-jobb i mekanisk konstruktion, testning och verifiering (inaktivt)
2010-09-09Sportzup.com, sportportal för web och mobil söker kreativ utvecklare. (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-05Ta fram och implementera rapportmodul för LogBoostias unika etikettlösning (ILS) (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Målgrupper turism (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-20Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept. (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-11-19Front-end development (inaktivt)
2007-11-19Webbutveckling (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Flytande Scen (Bollnäs) (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-03-01Hur kan vi få ut det bästa av Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-03Modellering av produkt i .Net (aw) (inaktivt)
2007-01-03Kartläggning av kemikalier (aw) (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-04Hårdvaru och mjukvarukonstruktion på sedeldetektor (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-15Java, ramverk och modern webbutveckling (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-03-24Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-12-02Webbspel i Flash (Gävle) (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-21Hur ser invånarna i Hagfors på den lokala handeln och hur ser handlarna på sig själva? (inaktivt)
2005-09-19Exjobb åt Pharmadule Emtunga (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-20 Klassificering inför bygglov (inaktivt)
2005-04-07Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2005-03-31Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy (Ljusdal 45) (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-02-24Pensionärsboende i Bråbo (JH 03) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av en ny produkt (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Positionering och marknadsplan för Team Mälarenergi (aw) (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-05-28Marknadsundersökning för ny typ av privat förskola (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökning/Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-19Pocket PC för Racing (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Positionering och Plan för Team Mälarenergi (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-10-08Marknadsplan för VSK Fotboll (aw) (inaktivt)
2003-09-17Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete (inaktivt)
2003-08-21Införande av ISO 14 001 hos Europas ledande leverantör av färgat papper (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25Uppdatera och förbättra Websidor (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-08Marknadsanalys - Att nå nya kunder (KA 12) (inaktivt)
2002-11-27Post Mortem Debugger (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.