Sökning: "en enkätundersökning"

Hittade 53 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet en enkätundersökning.


Inkom Exjobbsförslag
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2008-10-09Grönstruktur och barn (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2007-11-22Avfallshantering - Bostadsrättsföreningen Blåsut (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-09-11Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-04-19Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri (inaktivt)
2006-03-30Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2006-03-22Faktainsamling Företagsstaden Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-01-23Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Lokala innovationer skapar tillväxt - LIST - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2004-10-11Lokala innovationer skapar tillväxt - LIST - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-06-04Utvärdering och enkätundersökning (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-26Två exjobb om torra toalettsystem ¿ teknisk funktion (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-05-07Enkät till kvinnor i bioenergibranschen (Hofors) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.