Sökning: "en stad i staden"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet en stad i staden.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2006-06-15Utredning av dagvattenrening (aw) (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-03-17Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2002-11-07Betydelsen av ett stadsjubileum (JH 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.