Sökning: "ett problem eller en lösning"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ett problem eller en lösning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-07Hur skulle DU göra? (aw) (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-07-05Case-hantering webbaserad SQL-databas, ASP eller ASP.NET front (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.