Sökning: "europa c-uppsats"

Hittade 220 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet europa c-uppsats.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-01-13Metoder för hållbara innovationer- Methods for sustainable innovation (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-14Klimatpåverkan på föroreningsspridning och vattenkvaliteten i Göta älv-området, en del i EU-Interregprojektet DiPol (inaktivt)
2009-12-09Utformning av finansieringsstrategi och ekonomissystem för ett nystartat, mycket snabbväxande innovationsföretag. (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning Norden och Europa (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-07-15In vino veritas – Värdval hos vinvecklaren Lobesia botrana; en svår skadegörare på vindruvor i Europa. (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-05-11Hur ser kapitalmarknaden ut för miljöinnovationer i Sverige och Europa? (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2009-02-13Internationell marknadskommunikation (inaktivt)
2009-02-13Internationell Marknadsstrategi - Affärsplan (inaktivt)
2009-02-13Process- och Kvalitetshandbok (inaktivt)
2008-08-15Behov av en flygplats i Skövde? (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-06-16Pelletering/granulering av cellulosa/mineralfiberblandning (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-23Grovtvål eller torkservett? (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-28Automatisering av en process på en stämpelmaskin (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-17Miljövarudeklaration för plattformshissar (Sandviken) (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-05Integration med United States Patent and Trademark Office (USPTO)! (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04Översyn av Personalhandbok (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-12Produktutveckling av arbetsvagn för verkstadsmiljö (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-02-22Effektivisering av torkningsprocessen vid industriell applicering av kondensskyddsmassa (kr) (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-09Marknadsplan och analys av Europaskolan (kr) (inaktivt)
2007-02-09Analys av Europaskolans hemsida (kr) (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Kartläggning av kemikalier (aw) (inaktivt)
2006-12-20Sätt att minska energiförbrukning i produktion (aw) (inaktivt)
2006-12-14Effektivare truckkörning vid Setra Trävaror AB Horndal Sågverk (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-14Enegi & miljö för väme och tappvattensystem. (aw) (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-10-04Hårdvaru och mjukvarukonstruktion på sedeldetektor (inaktivt)
2006-09-28Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2006-04-03Marknadsundersökning och marknadssegmentering av tekniska produkter i Norden och Europa (inaktivt)
2006-03-14Optimering av selektionsalgoritm (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-07Packning av färdiga hjul från maskin ner i kartong (inaktivt)
2006-03-07Byte av upprullningshjul i löpande produktion (inaktivt)
2006-03-07Fästa carriertapen vid det tomma hjulets kärna - ett produktionsutvecklingsprojekt (inaktivt)
2006-03-07Effektivisering och automatisering i produktionen (inaktivt)
2006-03-07Färdigställande av ett visionssystem (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-27Marknadsanalys av svensk ostkustfisk i delar av Europa (JH 02) (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2006-01-23Marknadsundersökning av lufttorkad chark.(70) (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-20Behandling av produktutvecklingsprocessen (inaktivt)
2005-10-20Behandling av affärskommunikation och upplägg av E¿Business (inaktivt)
2005-09-01Översyn av Personalhandbok (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av program för ventilationsflödeskurvor (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av nytt fläkthjul (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-19Koncept förändring på släpvagnar för 25,25 m fordon.(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-02-02Hållbar och strategisk marknadsutveckling för NYLI kvalitets- & kontrollteknik AB (inaktivt)
2005-01-26Automatisering och vidareutveckling av visionssystem (inaktivt)
2005-01-26Införande av MPS verktyg (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-11-12Marknadsundersökning Norden inom storköksindustrin (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-20Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-26Alternativa avloppssystem (49) (inaktivt)
2004-08-25Produktlansering: Strategi, genomförande och uppföljning (inaktivt)
2004-08-19Systemutveckling (inaktivt)
2004-08-19Industriell planering (inaktivt)
2004-08-19E-business (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring i Europa (13) (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-12-17Miljöarbete(Sandviken) (inaktivt)
2003-12-10Värmebehandling av grönsaksfrön mot utsädesburna växtsjukdomar (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-11-06Flödesanalys/ layoutplanering (Sandviken) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-10-08Underlag till kvalitetscertifiering (aw) (inaktivt)
2003-10-08Underlag till miljöcertifiering (aw) (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-07-22Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-13Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (aw) (inaktivt)
2003-04-25Hållfasthetsberäkning/Konstruktion (Sandviken) (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2002-12-19Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.