Sökning: "examensarbete intern logistik"

Hittade 3 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet examensarbete intern logistik.

Inkom Exjobbsförslag
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.