Sökning: "examensarbete konstruktör"

Hittade 3 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet examensarbete konstruktör.

Inkom Exjobbsförslag
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2007-07-06Konstruktion, tillverkning och testning av en uppfångningsmekanism att användas vid testning av trådbomsystemet SCALE (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.