Sökning: "föräldrar och skolan"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet föräldrar och skolan.

Inkom Exjobbsförslag
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.