Sökning: "fördelar nackdelar"

Hittade 37 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet fördelar nackdelar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-07-29Utvärdering av optimal BI-plattform (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-12Gerillamarknadsföring på Internet (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-16Analys av motorprincip (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-11-13Paralleller och ekonomiska jämförelser mellan extrapersonal /inhyrd personal respektive kvalificerad övertid för ordinarie personal inom vårdbranschen. (fp) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-03-20Dela upp företaget (inaktivt)
2005-01-20Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2003-12-18Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.