Sökning: "förslag till beslut"

Hittade 27 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förslag till beslut.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2006-11-13Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw) (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-06-30Utvärdering av medborgarförslag (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.