Sökning: "förvaltningen"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förvaltningen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsarbete (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-02-04Ekonomiska effekter av miljöarbete (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-08-17Statistik och nyckeltal (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-04-04Emission av växthusgaser och deponigaspotential i en deponi (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-03-15Vilka väljer gymnasieinriktning mot vård och omsorg? (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-01-30Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-08-23Trädplanteringar i stadsmiljö (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-05-11Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2005-03-14Utredning av hur bostadsrättsföreningar förvaltas (aw) (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-20Konsekvenser av satsning på bättre stadsmiljö (inaktivt)
2004-09-15Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-03Föroreningar i avloppsvatten (inaktivt)
2004-09-03Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.