Sökning: "fem-beräkning"

Hittade 155 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet fem-beräkning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-22EM transients calculation by the PEEC method (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-30Exjobb inom kultur, ledarskap o medarbetarskap (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-03-21Svetskvalitet för det moderna skogsbruket (inaktivt)
2011-03-21Exjobb inom Produktutveckling (inaktivt)
2011-02-25Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar" (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-06FEM-models for pedestrian protection active system (inaktivt)
2010-12-02Funktion av plastförband (inaktivt)
2010-12-02Termisk belastning av exteriöra plastkomponenter (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-10-18Examensarbete på Logica inom Business Intelligence (vt 2011, 30 hp) (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-05Simulering av krafter i skjutbara temporära tak med aluminiumfackverk som bärande element samt beräkning av tillåtna laster vid för taken givna spännvidder utifrån nya beräkningsregler för snö- och vindlast. (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2009-12-07Master thesis: 3D Parameterized FEM Modelling of a Piston Ring in a Marine Diesel Engine (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2008-06-16Marknadens efterfråga på en ny produkt (inaktivt)
2008-05-30Mathematical Modelling of Cable Entanglement in Deployable Space Structures (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-02Atlas Copco Secoroc New Connections (aw) (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 9 mm (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-04-10Framtagande av orderhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-23Kvalitetsbristkostnader (inaktivt)
2007-01-22FEM-simulering av hållfasthet hos hårdlödda förband (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-06-07Attityder till nytt regionalt nyhetsprogram med TV4 Skaraborg och TV4 Värmland (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-04-05Detail study of a dynamic module for Affordable Reconfigurable Tooling (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-01-20Marknadsundersökning/konkurrentanalys för FG Nordic AB (inaktivt)
2005-11-29Formförändring vid härdning av kugghjul (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-10-25Teknik för tjejer i sjuan - ger det resultat? (inaktivt)
2005-10-25Kompetensstege på företaget? Exjobb för teknikstudenter (inaktivt)
2005-10-20Behandling av produktutvecklingsprocessen (inaktivt)
2005-10-20Behandling av affärskommunikation och upplägg av E¿Business (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-13Elektronikkonstruktion av styrenhet till entrégrind (inaktivt)
2005-04-11VILKA KOMPETENSBEHOV FINNS DET HOS FÖRETAG I ÖREBRO LÄN (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-21Beräkning av fordonsfjädring (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2005-01-11Hur uppfattas Akelius Fastigheter idag som hyresvärd, företag och finansbolag (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-11-26Aktiv kompensering av MHD-instabiliteter av RWM-typ (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-03-30Konstruktion av anordning som bromsar och detekterar gevärskulor. (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2003-12-11Exjobb för två beräkningsingejörer (inaktivt)
2003-10-09Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-09-22E-ljusstyrning (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-04-25Hållfasthetsberäkning/Konstruktion (Sandviken) (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-07Designkunnande i företag i Kalmar län (SA 02) (inaktivt)
2003-01-03Analys av schemaläggning (inaktivt)
2002-11-05Utmattningsberäkning av gjutna detaljer m h a FEM (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.