Sökning: "finita element"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet finita element.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom tekniskt marknadsstöd, CAD eller Finita Element Analyser? (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-01-18Finita element simulering av utmattning i lasersvetsade fordon (inaktivt)
2006-01-18Finita elementsimulering av plåtklippning (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2004-12-08Krocksimulering av fogar (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-01-20Finita-element beräkningar, lättviktsbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.