Sökning: "fortum"

Hittade 10 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet fortum.

Inkom Exjobbsförslag
2012-01-11Evaluation methods for electricity market models applied to smart grids (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.