Sökning: "frågeställningar påverkan"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet frågeställningar påverkan.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-08-23Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget? (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.