Sökning: "fritid-arbete"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet fritid-arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2009-01-19Djupintervjuer-Varför gick flytten till Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-11Intresse för/ behov av företagstjänster från hos Odenskogsföretag i samband med föreningens övergång till kommersiell verksamhet (inaktivt)
2006-09-11Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-03-22Faktainsamling Företagsstaden Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-21Statistisk Undersökning - Varför bosatte jag mig i Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-06-11Statistisk Undersökning - Hur vill jag bo? (Sandviken) (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.