Sökning: "gener och DNA"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet gener och DNA.

Inkom Exjobbsförslag
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-26Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran (inaktivt)
2003-09-17Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.