Sökning: "genus it"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet genus it.

Inkom Exjobbsförslag
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2009-07-30Kartlägga och analysera mångfald-, genus- och jämställdsarbetet i stadsdelen Majorna utifrån ett brukarperspektiv (inaktivt)
2007-04-04Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-06-09Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi. (inaktivt)
2004-01-07Developmental control of cell division in Streptomyces coelicolor (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.