Sökning: "globalt företag"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet globalt företag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-02-04Miljökonsekvenser av flytande hamnar (inaktivt)
2007-10-18Internet annonsering och webstatistik i offensiv marknadsföring (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-05-29Skapa ett beställningsunderlag för hur en hemsida skall se ut (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.