Sökning: "gränssnitt"

Hittade 172 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet gränssnitt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-12-01Effektivisering genom användargränssnittsmallar vid användarscenarion (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-03-05Ta fram och implementera rapportmodul för LogBoostias unika etikettlösning (ILS) (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera hur Silverlight kan komma att påverka framtidens GUI (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-06-29Förslag till examensarbete inom ingenjörsvetenskap på Daloc (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2009-02-13Internationell marknadskommunikation (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-11-26Implementering av USB-gränssnitt på befintlig Linuxplattform (inaktivt)
2007-10-18Stubgenerator och mockverktyg (inaktivt)
2007-10-18Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik. (inaktivt)
2007-10-04C++ programmering i överordnat säkerhetssystem (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-21Webb- och databasutveckling - Internettjänst för juridisk rådgivning (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-14Spelutveckling (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-10Utveckling av Annonseringsnätverk i AJAX/XML. (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av en ny dynamisk hemsida för Funhouse4kids (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-09-04Mindball® - spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-03-27Utvärdering av mikrokontroller Eyebot (inaktivt)
2006-03-01Framtagning av ny webbsida (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-24Verksamhetssystem för konsultföretag (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-19Easy portable Lind Handler for embedded systems (inaktivt)
2006-01-04Transmission av optiska filter (inaktivt)
2006-01-04Ny- och vidareutveckling av CRM-system i Opensourc-miljö. (inaktivt)
2005-12-05Webbutvecklare med god fömåga att arbeta med och skapa bilder/flash-animationer och bör kunna använda sig av CSS & Javascript. (inaktivt)
2005-12-05Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-19Easy portable Link Handler for embedded systems (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-13Bygga ny webbsida (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-10-07Integration mellan ett säljstödssystem och ett simuleringsverktyg (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-08-09Utformning av ett grafiskt användargränssnitt till en brandvägg (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-07-01Adressering, kommunikation med skrivare i industriell miljö. (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-06-13Admingränssnitt mobilportal (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.