Sökning: "grupp a"

Hittade 212 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet grupp a.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-19Projekthantering, bokning, rapportering och fakturering för frilansare inom filmbranschen (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-01-11Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-11-25Skapa webbportal (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-08-20Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde (inaktivt)
2010-07-29Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-06-08Individuell känslighet vid akut exponering för luftburna kemikalier med irriterande egenskaper med särskilt fokus på astmatiker (inaktivt)
2010-05-18Värderas olika lärarkategorier rätt i grundskolan? (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-03-29Vad styr valet av bank när man köper sitt boende? (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-16Uppbyggnad och utveckling av internetsajt (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2008-08-27Kartläggning av krympfaktorer på stora valsade ringar (Hofors) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Nylundaskolan - en resurskola och dess utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Olfaktometer styrning (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Molekylära signaler som reglerar specificitet i nervkretsbildning (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-03-30Skillnader i Näringslivsklimat (aw) (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Framtagning av interface för affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Vidareutveckling av programvara för affärssystem (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-11Kvantinformation (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-26Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-21Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-06-27Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-03-08Marknadsundersökning för ett tillverkningsföretag (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av hemsida för beställning och distribution av affärssystem (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-02-15Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-01Datorspel för äldre (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-06-08Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-11-29Systemutveckling av marknadsplats för vadslagning (UNIX,Perl,SQL) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-09-27Arbetsmiljö,lagarbete,gruppsykologi (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-08-23Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw) (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-02-18Characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-10-14Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-25Egna förslag från studenten/er (Hofors) (inaktivt)
2003-03-19Organisationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-20Jonkanaler involverade i smärtsignallering (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)
2002-10-28IKEA - fysisk arbetsmiljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.