Sökning: "handle database"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet handle database.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Investigating Ways To Build CQRS Read Models (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-05-22Security Evaluation of ’Single Sign-On’ Solution (inaktivt)
2007-01-22Multiple Thesis at Densitet - Mobile Solutions (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.