Sökning: "hjälpmedel IT"

Hittade 88 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hjälpmedel IT.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2011-12-15IT-Hjälpmedel och verktyg för egen provtagning. (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-05-24Ekosystem för journalister (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2008-05-15Interaktiv hemsida för skapande av musikarrangemang online (inaktivt)
2008-01-22Användandet av tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen på gymnasiet (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2007-10-28Jetmotor för hobbyändamål med tillhörande applikationer så som turbopropp och helikopter. (aw) (inaktivt)
2007-10-28Radiosändare/mottagare (aw) (inaktivt)
2007-10-28Drivlina till band/larvförsedda fordon och farkoster (aw) (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Logistik i hjälpmedelsverksamhet (Gävle) (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-07Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-09-22Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-02-16Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-01-18Finita elementsimulering av duktila brott i verktygsstål (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-12-07IT-tjänst för att underlätta för/hjälpa pendlare. (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-11Kvalitet vid simulering (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-11-04Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-11Postningsprogram till Horndals sågverk (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-27Framtagning av program som blir hjälpmedel för handikappade på bio (inaktivt)
2003-03-21Beskriva det lokala kvalitetssystemet-daglig verksamhet proAros (inaktivt)
2003-02-03Design av användargränssnitt och grafisk profil för Actuvas produktsvit (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-11-14Hjälpmedel för loggning och debuggning(Sandviken) (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.