Sökning: "hplc"

Hittade 39 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hplc.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2010-12-22HPLC analysis of oxidation products in polyunsaturated triglyceride oils (inaktivt)
2010-08-16Development of Artificial Ribonucleases (inaktivt)
2009-12-09Thesis work - Modelling hydrodynamic effects on drug dissolution and deaggregation of low soluble drug particles in the small intestine (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2007-05-22Characterisation of intermediates involved in the biosynthesis of ochratoxin A by Penicillium verrucosum (inaktivt)
2007-04-27Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-04-27Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-19Light chain amyloidosis- a cruel disease with an unknown pathogenic mechanism (inaktivt)
2007-03-16Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-16Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2005-09-22Separation av oligosackarider från ett modellglykoprotein med hydrofilisk interaktionskromatografi (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-04-13Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-25Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-02-23Cardiac disease and heart valve amyloid: what´s the connection? (inaktivt)
2004-02-18Characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-06Regioselectivity In The Reaction Of 3-Aminopyrazoles (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-04Analysmetod för HPLC (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.