Sökning: "hur gör man en analys"

Hittade 27 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur gör man en analys.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-23Subventionering av Uppsala Stadsteater (inaktivt)
2007-02-23Subventionering av Uppsala Stadsteater (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.