Sökning: "hur individer söker"

Hittade 11 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur individer söker.

Inkom Exjobbsförslag
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.