Sökning: "hur potentiella"

Hittade 72 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hur potentiella.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-10-19Optimering av lämpliga enzymer för enzymatisk flisförbehandling för energieffektiv TMP tillverkning (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-02-10Effektivisering av produktion (inaktivt)
2011-01-24Kommunikationsplan och varumärkesstrategi (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-08-20Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-25Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2009-08-21 Varumärkesanalys (JH 09) (inaktivt)
2009-02-13Framtidens köpbeteende gällande kapitalvaror på centralort kontra lokalort (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2007-10-18Öka produktionen på Solosågen! (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-21Portal (hemsida) för information om fysisk aktivitet och motion (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Försäljning av hyvelmaskiner i Japan (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-10Kartläggning av aktörer inom Designad kommunikation i Mälardalen GH (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-03Skara kommuns profil och image ¿ överensstämmer dessa? (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-15Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP) (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-04-07Vad är den effektivaste marknadsföringen på internet? (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-01-31Attitydundersökning av anrikt mässingsbruk (JJ) (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-05-19Genomföra en omvärldsanalys åt ett företaget som arbetar med metallbearbetning (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.