Sökning: "information E-handel"

Hittade 2155 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet information E-handel.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-21Future collaboration and interaction techniques for marine systems (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-13Fungerande resenärsflöden i kollektivtrafiken för alla resenärer (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2012-02-06Automatic tests (inaktivt)
2012-02-06Continuous Integration (inaktivt)
2012-02-02Device Discovery Protocol (inaktivt)
2012-01-30Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara (inaktivt)
2012-01-30Analysis and Refinement of Snow Removal Invention (inaktivt)
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2012-01-27Exam-work -Comparability and integrity of biopharmaceuticals (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-25Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-16Investigation of Wideband Radio Transmitters and Receivers for Localization (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2012-01-11Determining the size of fluorescence spots in biological images 10 times below the diffraction resolution limit. (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2012-01-09Utveckla app för iOS och Android (inaktivt)
2012-01-05Kroppens försvarssystem mot blodproppar vid hjärtinfarkt (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Få både exjobb och jobb direkt! Testa dig här! (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-12-21Thesis work - Development and validation of a new method for lipid extraction of animal tissue samples (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-20Industrial Design - Electronics Enclosure designed in CAD, Solid Modeling (inaktivt)
2011-12-20Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-19MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE (inaktivt)
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Pedestrian Detection for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-12-06Electronics Design - Product Development (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-01Mobile Interaction for Process Automation Domain (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-24Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-23Software Utilization Analyzer and System Enhancer using Log Files (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Mobile Location Based Services (inaktivt)
2011-11-22Förenkling av arbetssätt för säljare (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-21Risk and reliability optimization with storage and distributed generation (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-14Modification of particle size distribution for high sintered density (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-10Platform design for volumetric interaction (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Sustainability product score-card assessment for running range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-11-03Interaction Design Program in Singapore! (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-31A gps-based and wireless 3-dimensional sound effect system (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-24Engineering project in Marabou confectionary plant! (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: Explore, Analyze and Report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. (inaktivt)
2011-10-13Efficient volume rendering on the fcc and bcc grids (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-09-29Videopresentation i butik för Playsam (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-09Green Product Design (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-29VoIP solutions in Axis network cameras (inaktivt)
2011-08-29Porting of Dalvik VM (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-08-29New camera concept (inaktivt)
2011-08-29Mobile surveillance for vehicles (inaktivt)
2011-08-29Image Processing Algorithms (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-26Design of a high precision GPS (inaktivt)
2011-08-26Shape Editing for PenBased Tabletops (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-23sponsored project: "Non-contact high voltage and high current measurements" (inaktivt)
2011-08-22Paid Master Thesis – Vibration Analysis for Optimization of Land Based Oil and Gas Drilling Operations. (inaktivt)
2011-08-22Research Master’s Thesis Projects in Theoretical Computer Science (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-17Venflöde efter djup ventrombos (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-08-15Integrated description of system architecture (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-07-12Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-08A karaoke game (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-07-01Workplace Interventions on HIV - Issues for Research (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-29Vill du hjälpa oss att utveckla vår webbkommunikation? (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Master thesis: Vaporization of electrical shield for medical catheters and endoscopes (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Biotechnology (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Protein sample prep (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Host genetics in JCV and EBV infection (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(1): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(2): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-05-30Studie kring alternativ: fogning av koppargavel mot kopparrör (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-10Interaction design for tools for game design documentation (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-05-09Determinants of the ease of hacking (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-05-03Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-21Försvarsmakten och exjobb (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-08Tool Integration, Web Services, Java, Transformation (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-31Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-24Kreativt Examensarbete Animering/Visualisering (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-23AviX videoanalys för optimering av ställtid och montagetid (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Development of a DSC technique for analysis of aluminium in collaboration with Sapa (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-26Etablering i Storbritanien - Marknadsplan (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-19Sensor Network Optimizations Using Software Defined Radio Techniques (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-11Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-01-11Short-time overloading of power transformers (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-12-22Untargeted characterization of compounds in textile fabrics (inaktivt)
2010-12-22HPLC analysis of oxidation products in polyunsaturated triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-22Determination of furan fatty acids in natural triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-21Node.js and implications of Javascript on the Server Side (inaktivt)
2010-12-21Biosensor studies on cells (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-10Hjälp med hemsida (inaktivt)
2010-12-06Marknadsanalys av den nordiska marknaden (inaktivt)
2010-12-03Ny innovativ produkt inom barnsegmentet med stor potensial (inaktivt)
2010-12-01Automatiserad systemutvecklingsdokumentation (inaktivt)
2010-12-01Minska emballage (inaktivt)
2010-12-01CO2-neutralisering av Vivestra Brandskydd (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-11-25Skapa webbportal (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-23Master thesis in P2P applications (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-16Programming Optimisation and Processor Evaluation (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Träningshjälpmedel för radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-08Water content quantification from Medical Images (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-11-05Driving history facilitate better understanding of driver behavior in relation to in-vehicle active safety systems (inaktivt)
2010-11-05Biomolecular association (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-03Software Architecture, Vehicle Navigation (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-01MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE at KISÖS (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-22Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-19Particle contamination in lubricating oils (Master’s Thesis, 30 hp) (inaktivt)
2010-10-19Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-10-18Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-08Can you read tongue movements? (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-10-07Estimation of Key Product Qualities (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-10-07Developing of an Enterprise Architecture tool based on the Eclipse Modeling Framework (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-10-01Vad kostar det att göra fel? (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-23Embedded software for precision flow metering instrument (inaktivt)
2010-09-22Master project in Chemistry “Development of Microarray of Chemically Modified Electrodes for in-vivo analysis” Department of Chemistry, University of Gothenburg, Sweden (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-22Switched Capacitor Amplifier Design for Radar Baseband Processing (inaktivt)
2010-09-22Component Design for 100 GS/s ADC (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-16Restaurerings/planteringsplan för Floras Kulle Hyltebruk (Halland) (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom Liferay portalramverk (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-30Programmerare, spelutvecklare och grafisk designer önskas för vidareutveckling av interaktiv webbbaserad kunskapsportal. (inaktivt)
2010-08-27Evaluate and Investigate Pro-cognitive Substances (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-09Internship at Mantex, Diploma thesis- Mathematic models for calibration of X-ray based biomass analyzer (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-09Study of high temperature fiber Bragg grating stability (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-01Mobile Sound-based Augmented Reality (inaktivt)
2010-07-01Utveckla mobil applikation för Android och Iphone (inaktivt)
2010-06-30Remote theatre (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-29Classifications of information systems according to zone principles (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-16Interaction modes for use on a 3D display - no glasses required (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Genetically encoded regulable imaging reporters for in vivo cell localisation (inaktivt)
2010-06-04Master of Science Thesis: Model-based tool integration with Modelbus (inaktivt)
2010-06-01Visualization of Environmental Data (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-31Högre stridsledning/spelledning (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-31Thesis work —Mechanistic studies on the pathways leading to covalent binding of drug molecules to protein targets (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-31Konstruktion och produktionssättning av innovativ projektionsduk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Utvärdering av bilddegradering vid JPEG-komprimering (inaktivt)
2010-05-24Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants (inaktivt)
2010-05-21Information-centric subversion client (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-21Thesis: User Profile Anonymization (inaktivt)
2010-05-18Illustration av en gasmotor i programmet Catia (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-05-12Thesis work - Reaction Phenotyping of Human Sulfotransferases (SULT) (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-05-05Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!) (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-05-04Master Project Epigenetic Changes in Alzheimer’s disease (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-23INFORMATIONSUTBYTE MED CIM FÖR ENERGIBRANSCHEN (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-16Design and implementation of a remote sensing unit for mobile phones using Bluetooth (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-22Method for testing sealing properties in pipe fitting connections (inaktivt)
2010-03-22Effects of high temperature on cross-linked PEX. Methods to detect and calculate effect of high temperature. (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-18New ways of communicating rules and regulations (inaktivt)
2010-03-163D-scanning (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-09Ny affärsidé behöver hemsida med flera databaser. (inaktivt)
2010-03-08Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-08Säkrare Kontaktuppgifter (inaktivt)
2010-03-05Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-01Realistic 3D – applications, algorithms, and analysis (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-25Databas för kvinnligt business-nätverk (inaktivt)
2010-02-25Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-22Traceability at Scania Engine Production of homemade parts (inaktivt)
2010-02-18Hemsida och grafisk profil för Johan Solar Energy (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-12POLCA-T Plant Data and Model Processing Software (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-11Identitet- och åtkomsthantering inom SYSteam (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-10Collaboration within the social economy (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2010-02-05Thesis work: Customer buying behavior IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-03Running cooperative enterprises successfully (inaktivt)
2010-02-02Exploration of indoor positioning for hospitals (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-26Barkskalning av kronvilt (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-18Thermal conductivity measurements of semiconducting polymers used in thermogenerators (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-13Genetisk kartläggning av de neuronala nätverk i hjärnbarken som styr beslutsfattande baserat på taktil information (inaktivt)
2010-01-12Är RFID något att rekommendera för Korsnäs utgående varuflöde, och hur bör en eventuell implementering genomföras? (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2010-01-07Framtagning av nya konstruktions-/produktionsritningar (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Development of piezo electric polymer fibrers (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-18Internship on the exciting energy sector of wind power (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-14Klimatpåverkan på föroreningsspridning och vattenkvaliteten i Göta älv-området, en del i EU-Interregprojektet DiPol (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-09Thesis work - Modelling hydrodynamic effects on drug dissolution and deaggregation of low soluble drug particles in the small intestine (inaktivt)
2009-12-08Evaluation of the usage of graphical effects within the graphical user interface of handheld IR-cameras. (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-12-03Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-02Design and implementation of a wireless communication monitor based on software-defined radio (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-30Neuroprotective strategies for the treatment of the neurological complications of diabetes (inaktivt)
2009-11-27Efficiency of drilling rotations in finite shell elements (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Utveckling av en befintlig bildsajt med möjlighet till anställning och delägarskap! Ev. för 2 personer. (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-11-25Would you like to contribute to the development of a sustainable aquaculture industry in Scandinavia? (inaktivt)
2009-11-25Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas? (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-11-24Utveckling av egenkontroll markberedning till beslutunderlag förbättringsarbete (inaktivt)
2009-11-17Development of an Enterprise Architecture Simulator based on a 3d gaming engine (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-20Miljöutredning vid Göteborgs Garnison (inaktivt)
2009-08-17Ny idé som innebär miljö- och ekonomibesparing (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-08-03Market Analysis of Competitive Intelligence software usage in larger Global Corporations (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-22Force-Feedback Slider: Multi Factor Haptic Interaction (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-06-02Bioinformatics software (inaktivt)
2009-06-01Development of cultivation medium nutrient cocktail by metabolic reaction network – Part 3 (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-04-20Litteraturstudie inför rationell produktion av syrade grönsaker.(74) (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2009-03-09Proposal for master thesis: DCT SW Architecture and HWIO (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2009-02-13Marknadsföring och PR, Skara näringslivsoffensiv (inaktivt)
2009-02-02Implementation of Qlick View as a Business Intelligence Tool for the company (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2009-01-21Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av e-handelsplattform (inaktivt)
2009-01-19Djupintervjuer-Varför gick flytten till Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-29Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16DVD-produktion (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Design and implementation of control methods for active feedback stabilization of resistive wall modes in the EXTRAP T2R reversed field pinch (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Ultraljud på hjärta, TEE (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Spatial and temporal regulation of growth factor signalling during cell differentiation (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Produktutveckling akustikpanel (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in web-mining and artificial intelligence (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Enterprise Information Management (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Future Visualization Technologies (inaktivt)
2008-05-30Investigation of novel on-chip antennas for wireless applications and miniaturized radar sensors (inaktivt)
2008-05-30Enterprise Architecture Modeling – Case Studies of Change Project Costs (inaktivt)
2008-05-30Development of a web-based security training (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of Google Custom Search (inaktivt)
2008-05-30Using enterprise architecture to evaluate the quality of enterprise information systems (inaktivt)
2008-05-30Forensics for mobile phones (inaktivt)
2008-05-30IT Value Assessment tool (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-05-30PhD position Coherent optical communicaitons (inaktivt)
2008-05-30Coherent 100 Gb/s optical communications link (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföringsplan för friskvårdsföretag (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2008-04-17Molekylära signaler som reglerar specificitet i nervkretsbildning (inaktivt)
2008-04-11Data compression of VLF data from space (inaktivt)
2008-04-09Graphics programming projects for visualization on 3D display (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-19Utveckling av ny webbtjänst (inaktivt)
2008-02-29Beräkningsprogram för gasfjädrar (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-27Modellering/ dimensionering av kransystem (inaktivt)
2008-02-27Företagsanalys-Kartläggning (inaktivt)
2008-02-26Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Analysis of an improvement of viscous micropump for use in the SMT industry (inaktivt)
2008-01-25Development of industrially viable activation routes for a number of new labile surfactant precursors (inaktivt)
2008-01-25Controlled release of flavour-, aroma- and pharmaceutical substances - development and technical verification of a new concept (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21The influence from molecular weight on the weld strength in polyethylene (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Skapa statistik ur ett telefoniprogram (JN 11) (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Security Vulnerabilities in Security Products - Specifically for Computers and Mobile Phones (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-10Utveckling av materialkombination för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-10Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2008-01-10Kopia av Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-20New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-12Analysis of IEC 61850 adoption challenges, and development of training package (inaktivt)
2007-12-05Integration med United States Patent and Trademark Office (USPTO)! (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Forensics for mobile phones (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-30Hur når vi ut med information i våra bostadsområden (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-20Kartläggning av dagens insamlingssystem för matavfall (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-14Vidareutveckling av monteringssystem för inredningspaneler (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-12Mirroring Digital Identities (two proposals) (inaktivt)
2007-11-08Kopia av Marknadsföring och PR, Skara näringslivsoffensiv (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-06Guide/handbok för besökare och forskare (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-11-06Tillgängliggöra historiska databaser (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-30Lokal reklambyrå VS reklambyrån från storstaden (inaktivt)
2007-10-28content mangementsystem för Mil tech (aw) (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Klassmorfars sociala betydelse (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-22Development of sustainable fillers in paper (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18Neova AB satsar på energieffektiviseringar av biobränsletillverkning (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-17Characterization of novel cell cycle genes in archaea (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-10-02Search Engine Thesaurus - Master Thesis at SixSteps AB (inaktivt)
2007-10-02Atlas Copco Secoroc New Connections (aw) (inaktivt)
2007-09-25Market plan & Competitor analysis / Marknadsplan & konkurrentanalys (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Webb- och databasutveckling - Internettjänst för juridisk rådgivning (inaktivt)
2007-09-21Investigation and implementation of a documentation tool (inaktivt)
2007-09-21Portal (hemsida) för information om fysisk aktivitet och motion (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Mjukvaruutveckling av ett efterbearbetningssystem med GIS-interface och databaslagring för UMTS fältmätningsloggar (inaktivt)
2007-09-21Radio Resource Management in LTE (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-09-21MOSS Configuration Management (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-21Master’s Thesis Project in Image Processing: Reading Two-dimensional Bar Codes (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-18Capacitive measurement method on fluorescent lamps. (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-13Lönsamhetsanalys och produktkalkylering (inaktivt)
2007-09-12Formellt skydd av skog på lika villkor – Eller? (inaktivt)
2007-09-12Vad får ett framtida högre socialt tryck för effekt på skogsbruket? (inaktivt)
2007-09-12Hur mycket kostar egentligen naturvården? (inaktivt)
2007-09-12Hur har skogsägarnas lönsamhet utvecklas? (inaktivt)
2007-09-11Användbarhet och online hjälp i SharePoint (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-09-10Mobile web browser extensions (inaktivt)
2007-09-07Kinetic Studies of a New Class of Labile Surfactants (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-09-07Influence of Surface Roughness and Surface Functional Groups on Surface Energy Hysteresis (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-06Diploma Work – Synthesis of rapid curing silicone materials for use in wound healing (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-09-04Vidareutveckling av nya generationens verktyg för skapande av e-learning – c# och Actionscript (inaktivt)
2007-09-04Enterprise architecture analysis - development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-09-04Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag (inaktivt)
2007-09-03Substation Communication Security within E.On. (inaktivt)
2007-09-03Mechanical Engineering Thesis Writting/Internship (inaktivt)
2007-08-28Regulatory Compliance Requirements for Information Systems within Vattenfall (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-24Självvärdering. Hur ska vi lärare få eleverna att bli trygga i att de verkligen tillägnar sig kunskaper genom problembaserat lärande? (inaktivt)
2007-08-24Vad är en bra lärare? Hur blir jag en bra lärare utifrån elevernas perspektiv? (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-21Minimising the sulphur content of kraft lignin (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-20Accessible Web Applications for Internet, Extranet, and Intranet scenarios (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-08-16Marknad för ny hjärtkateter (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-10Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare (inaktivt)
2007-08-09Global Thesis project: eCollaboration strategy for IT Services in AstraZeneca (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-08-02Userstudy, spring 2007 - studie av användare (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-09Evaluation of a two dimensional nanoparticle structure for biosensing (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-07-06Relevant sortering av mobil information (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-07-06Fibre orientation in shear flows (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-30Ex-jobb i aluminiumbranschen (inaktivt)
2007-06-27Produktions -kontroll, -flöde, -schema. (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-14Ny typ av båtpropeller som är konstruerad för att öka vattnets utgångshastighet (inaktivt)
2007-06-13Utveckla Webbportal till framtidens jämlikhetsorganisation (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-12Development of a Surface Chemical Formulation Tool (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Investigation of different methodologies for exposing a secure scripting environment in a Microsoft .Net based web application (inaktivt)
2007-05-31Investigation of software architectures for development of web clients (inaktivt)
2007-05-31Investigation of packages for graphics rendering for a web server based application (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of live data combined with historical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of unstructured data (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-30Space Plasma Diagnostics - Current-Voltage Sweeping (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-29Modelling of RF-design at board level for Assisted Global Positioning System (AGPS) (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-29Search engine design and implementation (inaktivt)
2007-05-24Miljöhänsyn vid inköp (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-22Characterisation of intermediates involved in the biosynthesis of ochratoxin A by Penicillium verrucosum (inaktivt)
2007-05-22Alternaria species and other moulds infecting Swedish grain at harvest (inaktivt)
2007-05-21Ansvarsutredning avseende markföroreningar (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15Application layer based dynamic load balancing for web server applications (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys och marknadsplan för Konferensen FPGAworld (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Modelling of the influence of gloss on perceived whiteness (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-14Ex-job – Social & Environmental Issues, IKEA IT (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-11Eventplanner - Development of an event planning tool (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-10Utveckling av Annonseringsnätverk i AJAX/XML. (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-08Ölme Prästgårds 200-hundraåriga historia - information ämnad för svenska och utländska turister (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-20Marknadsföringsstrategi för Folkets hus och Arctura (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-16Visualisering av bloggsökmotorindexering med 3D-grafik (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-16Utrustning för insamling av medicinska parametrar (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem och bilsimulator: del 2 (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-16Ny hemsida åt riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (inaktivt)
2007-04-16Basallergi som orsak till kronisk sjukdom www.motkroniskabesvar.se (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-04-11Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-10Framtagande av orderhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-04Capacitive measurement method on fluorescent lamps (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av hemsida hos Stiftelsen Skog & Trä AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 4: Grafisk design - Bokomslaget till boken Frågan är JA - en facklitterär skönbok om INBILDNING. (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Flytande Scen (Bollnäs) (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04DIPLOMA PROJECTS IN POLYMER MATERIALS (5 different proposals) (inaktivt)
2007-04-04Kundregister (Söderhamn) (inaktivt)
2007-04-04Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2007-04-04Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-04-04Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-03-31Design och implementering av klient-server struktur i butikskedja (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-22Produktion av informationsfilm för intern hygieninformation på Guldfågeln AB. (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Integrerat affärs- och kundinformationssystem (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-03-12Nyttan av ett informationssystem för insamling av avfall – för insamlaren och samhället (inaktivt)
2007-03-12Monitoring yeast- lactic acid bacteria in industrial ethanol production: Development of molecular quantification methods (inaktivt)
2007-03-12Enzymatic pre-treatment of cellulose rich feedstock used for large-scale production of biogas used as bio-fuel (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-07Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-03-07Biomedical products from fungi grown on bioethanol by-products (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2007-03-05Monitorering av integrationslösningar (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-05Vi söker en exjobbare som vill utvecklas inom användargränsnitt och gränsnittsdesign (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-05Miljöhänsyn vid Inköp (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-03-01Analys och digitalisering av kartmaterial med Gis-verktyg (Arcview/Arcmap) (inaktivt)
2007-03-01Master Thesis at Nanoradio AB in Kista (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-02-19Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-12Uppbyggnad av content mangementsystem (aw) (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-02-09AJAX:a upp vår sida (inaktivt)
2007-02-09Konceptutveckling av modell för webboptimering. Koncept development for webb search algoritms (inaktivt)
2007-02-09Vem bestämmer i borättsföreningen? (inaktivt)
2007-02-08Kommunikation med personal på distans (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-02-08Franchisekoncept för Kompetenspoolen (kr) (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-02-07Drug Delivery Systems for Poorly Soluble Drug Substances (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-02-01WCET Analysis and Certification of Automatically Generated Code for CC-Systems AB (aw) (inaktivt)
2007-02-01Develop Mobile and PC Community Portals using the latest technology (inaktivt)
2007-01-31The influence of mean gloss level on perceived whiteness (inaktivt)
2007-01-30Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg (inaktivt)
2007-01-25Marknadskoncept för tidningen Go Retro (AP) (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-22Produkt- och applikationsutveckling. Software design (inaktivt)
2007-01-22The role of β-arrestin in mGlu5 internalization and receptor signalling (inaktivt)
2007-01-22Multiple Thesis at Densitet - Mobile Solutions (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-22Size and shape variation of glaciofluvial deposits (inaktivt)
2007-01-20Utvärdering av programflödesanalys för WCET-beräkningar vid Volvo Construction Equipment (aw) (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2007-01-08NAT Traversal Research (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-03Trådlösa teknologier och informationshantering (aw) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-21Market analysis and study of Swedish market for dry fruit products (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-12-14Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2006-12-13Cost Benefit Evaluation of Defrost Methods for Display Cabinets in Supermarkets (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-08Sustainability Assessment of Business Travels at SKF (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-12-01Webbprojekt-databas, uppbyggande av interaktiv community; användarkontokontohantering, blogg, chat etc (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-12-01Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-20Flera exjobb om bl a pedagogiska processer, värdegrundsarbete, elevdemokrati på Kungsbackaskola (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-13Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31Design och implementering av klient-server system för butikskedja (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-10-31Thesis project work at the University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2006-10-24How to build a strategic e-business framework for the unknown changes? (inaktivt)
2006-10-24Characterisation of Monoglyceride Gels (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18Kartlägga intresse för ny marknad (GH) (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-10-11Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-09Vad finns det för best practices inom användbarhet? (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Diploma worker: Monoglyceride gels (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-28Induced electric fields in the Earths magnetosphere (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Framtagning av ett Business Intelligence (BI) koncept baserat på mjukvara från Microsoft (inaktivt)
2006-09-25Smac/Diablo and Omi/HtrA2 release from mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2006-09-25Analysis of aurora and airglow over Svalbard in 2003-2006 (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-22Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-09-18Signalbehandling av nya laserradardata (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-18Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-13Development of measurement method, 10-20p. (inaktivt)
2006-09-07Betalprogram för Betala.se (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-09-04Chemical precipitation of black water from Skogaberg (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-09-04Exportens betydelse för regional BNP (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-31Design och utveckling av mobil plattform för distribution av innehåll (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-30Datasystem (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling av väletablerade maskiner för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-21The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2006-08-18Midorion AB: Examensarbete inom Fysik (2 personer) (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-15Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Illustration och text till informationstavlor samt broschyr. (AP) (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-08-02Developing a framework for establishment of Biomedical Engineering Department (MTA) in developing regions (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-06-30Framtagning av verktyg för automatisering av produktionsmoment (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-26Analys och bearbetning av data från flygburen laserradar (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-20Development of a program (written in Haskell) that visualizes a live animation of a network simulation (dynamic flow of packets) (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-06-14Mechanical design of Mega Watt offshore wind generators (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-06-13Vad kan göra av biosediment? (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-05-31Resulterar Nyföretagarservice Örebro län i att fler startar företag? (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-10Lokal reklambyrå VS reklambyrån från storstaden (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-05-08Konstruktion, design och utveckling av IceWave (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-05-02Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-24Marknadsföringsuppdrag för FöreningsSparbanken i Torslanda (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-04-21Infrastructures for System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Online ¿ What Open Source Alternatives are there ¿ an Evaluation and Test (inaktivt)
2006-04-21Animations as Carriers of Knowledge (inaktivt)
2006-04-21Designing Interfaces for Complex System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Study of Standards and Implementation of Organizations Security Policy Documents (inaktivt)
2006-04-21Literature Study and Evaluation of Standards for Computer Security System (inaktivt)
2006-04-21Implementation of a Simple System for Real-Time Security Monitoring of Computers and Networks (inaktivt)
2006-04-21Educating Using Online Training ¿ a Novel Approach to PBL (inaktivt)
2006-04-21Educating Technicians ¿ How to Educate Specialists (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-04-15Adaptive grid methods for on-line trajectory planning (inaktivt)
2006-04-10informatör/ journalist (inaktivt)
2006-04-05Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-03-15Ny webbsida (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-03-01Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Framtagning av ny webbsida (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-28Global försäljning av ekologiska livsmedel (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-27Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-02-16Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-02-15Correction for respiratory gating for improved PET imaging and optimized radiation planning (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-02-06Analysis and Implementation of a Data Collection Tool for use in live experiments (inaktivt)
2006-02-06Grafisk design av interface till online spel (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-30Broadband Mobile Convergence (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Development of a Virtual Reality tool for site surveying during the placement of new IKEA stores (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-30Transportutredning (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-26Läsvärdesundersökning av medborgartidningen ¿Vårt Tynnered¿ i Göteborg (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-23Fastighetsbranschens framtida behov av affärssystemlösningar (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2006-01-11Diploma work on image analysis as a tool for site specific weed control (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2006-01-09Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw) (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2006-01-04Exchange student projects at University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-12-12Riskanalys HACCP (inaktivt)
2005-12-05The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host (inaktivt)
2005-12-05Management of Soil, Water and Plant Resources under Semi-arid Conditions (India) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-28Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2005-11-28Kvalitativ information om internationell adoption (aw) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-24Naturvårdsbränning-Uppföljning (inaktivt)
2005-11-21Morgondagens kund ¿ hur ser han och hon ut? (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-17Gemensam logotyp (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av bokningssystem för båtuthyrning (inaktivt)
2005-11-15RFID för trådlösa applikationer med GSM/GPRS, Bluetooth och WLAN. (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-11-15We look for students with good ideas on how ICT (mobile telephony and Internet) can help development in developing countries. (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-11-08Development of a Time-efficient Simulation Algorithm for MEMS Electrostatic Actuators (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-19Implementation av standardbaserad kommunikationslösning för styrning av vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-06Är byggkostnaden densamma i hela riket? (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-19Riskanalys av kemikaliesammansättningar i recepturer (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-16Produktutveckling (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-05Förbättra användarvänligheten av ledningssystemsdokumentation (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-08-11Marknadsundersökning inför ny IT-tjänst (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-06-30Programmering - programlayout - GUI (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-21Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2005-06-17Radio Resource Management in 3G Wireless Networks and beyond (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-15Computational mapping of protease binding sites (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-06-08Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-06-01The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2005-06-01Information och marknadsföring (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-05-24Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2005-05-24Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-13The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host (inaktivt)
2005-05-13Bygga ny webbsida (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-28Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Hydraulcylinder (inaktivt)
2005-04-28Moduluppbyggnad transportskruvar (inaktivt)
2005-04-28Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera. (inaktivt)
2005-04-28Konstruktion av maskin för åtdragning av klämförband. (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-25IDA-exjobb: A design space analysis of user interfaces for a meal planning system for elderly (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-04-21Statistisk Undersökning - Varför bosatte jag mig i Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-20Kommunikationsstrateg sökes! (inaktivt)
2005-04-20Ungdomars medinflytande (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-12GWP-beräkningar på HFC-gaser (inaktivt)
2005-04-11Konsumentvägledning: förebyggande eller direktrådgivning? (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Framtidens bibliotek (Ljusdal 66) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Företagsdatabas till företagarnätverk (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-24Programmering av databas för Svenskt Rockarkiv (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Miljöutredning på Ambulansen (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-03-14Verktyg för att beskriva och bekräfta arbetsrelaterad motivation - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-03-11Skapa en anläggningsstrategi för norra älvstrandens grönområden (inaktivt)
2005-03-11Återvinning i KF-butikerna ¿ miljömässiga och ekonomiska vinster (inaktivt)
2005-03-11Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-03-02Kartläggning av vattenflöden på golfbana (inaktivt)
2005-02-28Hur påverkar Ung Företagsverksamhet företagandet i Sverige? (69) (inaktivt)
2005-02-25Global launch project, within a global and virtual organization, document, analyze and evaluate (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-14Marknadsanalys inom livsmedelsområdet (inaktivt)
2005-02-07Hållbar utveckling i skolans undervisning och pedagogik (inaktivt)
2005-02-07Plattform för Information, Turism och Konferenser (gh) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-04Reuse of plastic materials in product and packaging at Ericsson (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-02-02Branschanalys inför miljöutbildning (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-31ÖKO-tex inom barnklädesföretag med process från design till sålt plagg (aw) (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - Nöjda kunder (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-26Bluetooth-applikation (inaktivt)
2005-01-25Broad-scale characterisation of River Basin Districts under the EU Water Framework Directive (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-19Intern kommunikationsstrategi för Göteborg Postterminal (inaktivt)
2005-01-19Miljöutredning på anläggningsföretag (inaktivt)
2005-01-19Optimera hemtjänstens transportmönster (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2005-01-19Kompostering i bostadsrättsförening (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-14Återvinning - funktion och design (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2005-01-11UTVECKLA WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-11Internetdatabas för historiska dokument (Ljusdal 35) (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2005-01-04ANSÖKAN OM EX-JOBBARE FÖR ATT TA FRAM EN WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL EN DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG! (inaktivt)
2004-12-29Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-15Uppbyggnad av en modern hemsida (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Kundregister (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Marknads- och attitydundersökning inom bygg- och fastighetssektorn gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-10New modelling approach of hydraulic systems (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-08Nytt sätt att administrera en samfällighet! (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-11-30Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-11-12Gör företagshälsovård i form av massage någon skillnad? (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-05Sveriges hetaste internetsida!? (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning - IT-företag (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-22Marknadsanalys för Röda korset i Örebro (inaktivt)
2004-10-19Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Utveckla programvara som kan hämta hem bilder och texter från Webbsidor och importera detta till en access databas (72). (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-10-07Gapanalys av svensk och internationell standard i projektledning (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-09-29Data redundancy ¿ the new challenge in chemometrics (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-26Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-09-13Examensarbete i villkorsprogrammering (Constraint Programming) vid Uppsala universitet. (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-09-07Riskbedömning av förorenad mark (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-08-31Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-25Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare? (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-19Arn-projektet: Målgruppsanalys (inaktivt)
2004-08-19Vem ska driva turistorganisationen i framtiden? (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-23Analyze and test of different force control approaches for hydraulic single-rod cylinder (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ny arbetsform i projekt (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-11Statistisk Undersökning - Hur vill jag bo? (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-12Svanen märkning samt information om miljö (aw) (inaktivt)
2004-05-10Nanophysics: Optical absorption in semiconductor quantum wire waveguide (inaktivt)
2004-05-10Miljöarbete på Lidköpingsföretag (inaktivt)
2004-05-10Swedish Text-to-Speech Synthesis (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2004-05-05Total Synthesis of Viracept; a Potent HIV Protease Inhibitor (inaktivt)
2004-05-05Critical anode potential (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-04-19Pocket PC för Racing (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-04-16Färgblandare behöver styrsystem (inaktivt)
2004-04-15Miljöredovisning av företag i städbranschen (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-13Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-04-13Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-04-13Sammankoppling av simuleringsplattformen Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-04-01Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-26Feromoner vinner mark (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-25Miljöutredning (inaktivt)
2004-03-25Marknadsundersökning - Publiceringsverktyg (inaktivt)
2004-03-25The effect of Mycorrhiza inoculation on Acacia seedling performance. (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-24Miljöutredning till skylt- och reklamföretag (inaktivt)
2004-03-24Jämföra miljökonsekvenser vid två olika tekniker för färgborttagning (inaktivt)
2004-03-24Biobränsleomställning (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-03-17Utveckling av hemsida för intern information (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-10Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2004-02-06Biacore technology, synthetic inhibitor binding interactions and kinetics (inaktivt)
2004-02-06Research DMPK (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-03Intelligent CAN-bus node (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-02-02Leon sparc based CPU implemented in a FPGA (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02What is the function of Escherichia coli glutaredoxin 2? (inaktivt)
2004-02-02The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host cells (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-02-02Kvantelektroniska nanostrukturer (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-26Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2004-01-12Direkt kommunikation av en Internetsida mot privatmarknaden. (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2004-01-07Master thesis on interfaces to mathematics (inaktivt)
2004-01-07Framtagning av marknadsföringsmaterial för PaperPaks etylenoxidsterilisering (inaktivt)
2004-01-07Developmental control of cell division in Streptomyces coelicolor (inaktivt)
2004-01-07Utföra en marknadsanalys för området Intelligenta fastigheter (inaktivt)
2004-01-07Surt, sa rönnbärsmalen när den bet i äpplet (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-12-11Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Kundregister (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-12-11Marknadsundersökning- Utveckla kundrelationer (Sandviken) (inaktivt)
2003-12-08Extern kommunikation i Torsby kommun (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-04Marknadsföringsmaterial PaperPak (inaktivt)
2003-12-04Maturation of bloodvessels in vitro and in vivo (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-11-20Instability of separated boundary-layer flows (inaktivt)
2003-11-20Instability of separated boundary-layer flows (inaktivt)
2003-11-14Grafik- och animationsmotor (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Computational Approaches to Detecting Adaptive Evolution (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-11-12Engineering Information Center (aw) (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-20Kundundersökning - Hur vill kunderna att reklambyrån ska vara? (aw) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - Nöjda kunder (inaktivt)
2003-10-16Interaktivt presentera vindkraftverk på Gotland (31) (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-09Se över kommunikationspolicy (aw) (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av utbildningar med datainriktning (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-08Vidareutveckling av elektronisk utskrift (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-10-07Utvärderning av miljötillsynskampanj i Gävleborgs län. (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-10-07Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-17CD-bränning och grafikkodning (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17Undersökning av kundnöjdhet (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-09-17Marknadsanalys inom arkitekturbranschen (inaktivt)
2003-09-17Från idé till produktionsklar produkt (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-15Testkör ny lågtemperaturteknik (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-09-11Market analysis of the global biosensor market (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-09-09Hemsida till litet företag (inaktivt)
2003-09-08Kommunikation Gävle) (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-08-26Expansion of EXProt - a database for proteins with an experimentally verified function (inaktivt)
2003-08-26Further development of WiGID, a genome information database accessable through WAP (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-07-30Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-07-04Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-07-01Adressering, kommunikation med skrivare i industriell miljö. (inaktivt)
2003-06-26BIOINFORMATICS: A 4D EXPRESSION DATABASE FOR THE MODEL ORGANISM CAENORHABDITIS ELEGANS (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-05-28NDE of heat and fatigue damages in CFRP composite laminates. (inaktivt)
2003-05-27Enskilda skogsägares syn på Norske Skog Jämtland (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-29Functional genomics of a hyperthermophile from the third kingdom of life (inaktivt)
2003-04-29Quantum Information and Cryptography (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-04-11Structure and strategy how to handle 24/7 and remote services (inaktivt)
2003-04-09Kedjespolutveckling till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-04-04Smart seende (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-04-04Non-monetary societal benefits of distributing GIS data in the public domain: Examples from the Baltic sea region (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Pause, restart, replay (inaktivt)
2003-03-17IKT-kanaler (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-17Effektivare energistatistik (inaktivt)
2003-03-11Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Modulindelat datorsystem (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-02-13Traineeships at the Swedish Consulate, San Diego, California (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)
2003-02-03Open Source for ebXML and SHS (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30Computational methods for the analysis and design of photonic crystals in optical integrated circuits (inaktivt)
2003-01-29IT och GIS som stöd för skogsnäringen (Ljusdal 2) (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom HMI (Human Machine Interfaces) (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2003-01-03SJ Callcenter (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-13Market survey for Swedish Software Company within the telecom sector (inaktivt)
2002-12-13Energiportal på Internet (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-07Informationskanal på Internet (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-27Dimensionering och konstruktion av elutrustning för vattenkraftverk (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-27Konstruktion och dimensionering av komplett vattenkraftanläggning (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Rensare för intagsgrind i vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-21Kryptering i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-14Hjälpmedel för loggning och debuggning(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-13Naturvårdplan med flora och fauna inventering (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-08Beräkningsmodell för flygförseningskostnad (inaktivt)
2002-11-07Framtagande av faktablad till företagen om olika material och hur de skall hanteras. (inaktivt)
2002-11-05Byggfakta till mobila klienter (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-05Digital videoproduktion, företagspresentation (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning av Teknikbymässan (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-17Kartläggning av Bemannigsbranschen (inaktivt)
2002-10-16Spolreglering till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.