Sökning: "information mål"

Hittade 210 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet information mål.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-06Marknadsanalys av den nordiska marknaden (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-05-31Högre stridsledning/spelledning (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-12Hur mycket kostar egentligen naturvården? (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-09-04Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-09AJAX:a upp vår sida (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-12-01Webbprojekt-databas, uppbyggande av interaktiv community; användarkontokontohantering, blogg, chat etc (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-09Vad finns det för best practices inom användbarhet? (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-19Intern kommunikationsstrategi för Göteborg Postterminal (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2004-11-30Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-10-22Marknadsanalys för Röda korset i Örebro (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-08Kommunikation Gävle) (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.