Sökning: "informationssystem i företag"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet informationssystem i företag.

Inkom Exjobbsförslag
2011-05-09Kommunikationslösning för ekologiska lantbrukare (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.