Sökning: "innovation in the EU"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet innovation in the EU.

Inkom Exjobbsförslag
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2009-11-25Would you like to contribute to the development of a sustainable aquaculture industry in Scandinavia? (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.