Sökning: "it-folk i arbetslivet"

Hittade 29 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it-folk i arbetslivet.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2011-01-12Kopia av Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-07-15Data/IT-kunnig partner sökes till ENTREPRENÖRIELLT EXJOBB (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-06-08Målgruppsanalys av gymnasial vuxenutbildning (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-02-14Sammarbetsparter / Entrepenör / Elektronikkunnig (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-01-12Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.