Sökning: "it-marknaden"

Hittade 717 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet it-marknaden.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-22Tvätt och desinfektion av transportfordon för matavfall samt kompost och biogödsel (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-02-03Konkurrentanalys (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-15Examensarbete inom sökteknologi (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-11-14Energieffektivisering i verksamheten (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-19Högprecisions-GPS för multirotorhelikopter (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-04Marknadsanalys (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-27Affärsplan för nytt koncept (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-04-26Webutveckling av e-handelssida för östafrikanska marknader (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-04Framtagning av morgondagens lyftar till monteringsliner. (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-24Kreativt Examensarbete Animering/Visualisering (inaktivt)
2011-03-21Akupunktur & TCM (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-01-31Applikationsramverk IPhone/IPad Appar (inaktivt)
2011-01-31Importverktyg (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsförbättring Metallurgy (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2010-12-06Marknadsanalys av den nordiska marknaden (inaktivt)
2010-12-01Minska emballage (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-23Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor. (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Uppförande marknadsplan (inaktivt)
2010-09-02Web baserat administrationsprogram för hantering och administrering av biljetter för upplevelser (inaktivt)
2010-09-01Examensarbete inom vindkraft (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-07-29Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-22Optimerad internetmarknadsföring av nystartad webshop (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-03-05Ta fram och implementera rapportmodul för LogBoostias unika etikettlösning (ILS) (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-24Modulerande ställdon (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Galleri och sociala medier (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning Norden och Europa (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-08-07Marknadsundersökning Resort anläggning (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2009-04-15Marknadsundersökning för kaninprodukter (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2009-02-13Internationell marknadskommunikation (inaktivt)
2009-02-13Internationell Marknadsstrategi - Affärsplan (inaktivt)
2009-01-27Expansionsmöjlighet för ekologiskt jordbruk till chark (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-10-29Marknadsföringsplan för en företagarförening(79) (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-09-02Franska möbelmarknaden (JH 09) (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-09-02Att analysera marknaden för badrumsinredningar i England (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-06-16Miljö- och energibesparande produkternas marknad (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av en annonsportal - förslag för beteendevetare, systemutvecklare och företagsekonomer (inaktivt)
2008-06-16Marknads- och läsarundersökning av en tidning (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-06-16Pelletering/granulering av cellulosa/mineralfiberblandning (inaktivt)
2008-06-16Trafikcenter: utbildning-trafik-säkerhet-miljö (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-01-31Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-08Marknadsanalys- Wedins skor (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-30Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-11-27Marknadsanalys, Wedins (inaktivt)
2007-11-26Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2007-11-26Marknadsföringsstrategi (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-10-22Analys av marknaden för robotsimulering i Sverige (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik. (inaktivt)
2007-10-15Vad säger varumärket Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-15Omvärldsananlys kring Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-10-12Varifrån kommer kunderna till Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-11Nya reklamvägar för Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-10-04C++ programmering i överordnat säkerhetssystem (inaktivt)
2007-10-03Vilka handlar på Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-09-21Marknadsplan och konkurrentanalys för småföretag i båtbranschen (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Grafisk design - företagsprofilering från visitkort till web (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-08-27Marknadsföring (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-08-16Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-16Marknad för ny hjärtkateter (inaktivt)
2007-08-13Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Reklamfilm - ska användas rullande i butik (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27Dalarnas största nöjestidning fyller tre år och behöver hjälp med marknadsundersökning (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Rätt energisystem för uppvärmning? (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-21Vi vaknar upp, vi ser, vi vinner (aw) (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys och marknadsplan för Konferensen FPGAworld (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-05-15Grafisk design – AB Idesta (kr) (inaktivt)
2007-05-14Spelutveckling (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-09Kravspecifikation på informationssystem (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för webbaserat verktyg (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-05-07Hyresnivåer i relation till läget och standard (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-16Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Vikingainspirerad marknadsplats (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-23Mätutrustning för dieselförbrukning (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning för uppstart av företag (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-12Nya kunder på den nationella och internationella marknaden (aw) (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-09Konceptutveckling av modell för webboptimering. Koncept development for webb search algoritms (inaktivt)
2007-02-08Marknadsanalys. (Stadium) (inaktivt)
2007-02-08Vilka marknadsföringskanaler passar oss? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Marknadsplan för ny produkt. (AP) (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-06Branschanalys och konkurrentanalys (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-02-05Marknadsplan till Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Marknadsföring av butiken Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-25Marknadskoncept för tidningen Go Retro (AP) (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-23Kvalitetsbristkostnader (inaktivt)
2007-01-18Analys inom marknaden för gravurnor (JH 01) (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-10Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2007-01-04Bulten Stainless söker intresserade studenter (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning/medieuppdrag för Orsa Lamellträ (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning i Italien och Frankrike för Orsa Lamellträ (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-12-19Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-30Utveckling av intranät (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-17Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-11-01Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-31Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-26Behandling av mätdata (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-10-10Energieffektivisering (inaktivt)
2006-10-09Kommersialisering av 3-D porträtt/hologram (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-29Marknadsundersökning för Ljustell Bygg & Inredning AB (AP) (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-18Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-09-05Marknadsplan och konkurrentanalys för småföretag i båtbranschen (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-09-04Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-29Marknadsanalys (inaktivt)
2006-08-14Marknadsundersökning inom emballage (inaktivt)
2006-08-10Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2006-07-03Hur skall en bra företagshälsovård se ut? (fp) (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-06-20Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-18Marknadsanalys i Polen (JH 08) (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-03-27Störningar (inaktivt)
2006-03-24Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-02-27Marknadsanalys av svensk ostkustfisk i delar av Europa (JH 02) (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-23Marknadsundersökning av lufttorkad chark.(70) (inaktivt)
2006-01-20Marknadsundersökning/konkurrentanalys för FG Nordic AB (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-05Marknadsanalys och marknadsundersökning av färdigrätter inom asiatisk mat (inaktivt)
2005-11-30Ett nytt sätt att ta emot och hantera externa idéer! (aw) (inaktivt)
2005-11-30Lokala innovationer skapar tillväxt - LIST - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15Migrering Notes-2-DotNet Motor (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-17Bränsleceller på fartyg i hamn? Konkurrens- och marknadsanalys samt marknadsundersökning av produkt (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-16Konkurrentanalys ¿ producenter av barriärmaterial för förpackningar (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-08-15Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-08-11Ökad förädlingsgrad (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-06-30Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-06-01Jaktturism i mellansverige (inaktivt)
2005-05-24Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2005-05-24Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-05-17Exjobb om rekonditionering/renovering av produkter (inaktivt)
2005-05-13Marknadsundersökning i Italien och Frankrike för Orsa Lamellträ! (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo) (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-15Kommunikationsplattform för ett nytt upplevelseföretag(76) (inaktivt)
2005-04-07Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsanalys/marknadsundersökning för högteknologiskt snickeri (inaktivt)
2005-03-23Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2005-03-04Förbättring av en slangautomat med kap. (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-03-01Marknadsanalys och marknadsföring av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av nätverkskommunikation för datorspel (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-03-01Datorgrafik till programvara för motionsutrustning (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-02-24Småskalig odling och livsmedelsproduktion i Bråbygden (JH 03) (inaktivt)
2005-02-24Bredda produktionen - marknad och design (TH 02) (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2005-02-03Trycksko i Catia V5 (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2004-12-19Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-11-02Marknaden för semiconductors ? (aw) (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-21Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-20Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-11Marknaden för semiconductors ? (aw) (inaktivt)
2004-10-11Lokala innovationer skapar tillväxt - LIST - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-10-04Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-10-01Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-26Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2004-08-24Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2004-08-24E-Business: Utveckla en kundanpassad webbshop (Sandviken) (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-06-30Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-24Mobila portaltjänster (inaktivt)
2004-06-24Webbaserade handböcker (inaktivt)
2004-06-21Business Jet (aw) (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Marknadsanalys / Marknadsföring - Flytande livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2004-06-04Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-02Java ¿ mobilapplikationsprojekt (inaktivt)
2004-05-25Marknadskommunikation i framtiden (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2004-05-17Utveckla E-handel och elekronisk styrning (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-16Business Angel Analysis ¿ examensprojekt med personlig coach (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-25IFM Online / Online Fotbolsspelsutveckling! (inaktivt)
2004-03-25Marknadsundersökning - Publiceringsverktyg (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-03-09Analys av affärsidé, affärsplan och överensstämmelse samt identifiering av marknaden. (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-05Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-30Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-29Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-12-17Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2003-12-11Marknadsundersökning Swebus (Gävle) (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-11-11Postningsprogram till Horndals sågverk (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-11-05Marknads- och räckviddsanalys för Annonstidning (ODR) (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-22Marknadsanalys inför produktion av biobränsle (Ljusdal 15) (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-09Miljö- och kvalitetscertifiering för fordonsteknik (inaktivt)
2003-10-09Cateringbilar på den tyska marknaden (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av utbildningar med datainriktning (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-10-09Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-08-20Kartlägga marknaden för verktyg i Skandinavien och Tyskland (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-21Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-05-27Underlag till miljöcertifiering och kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-05-27Marknadsplan (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-21Design och profilering av Miljöpall (inaktivt)
2003-02-20Marknadsundersökning för ny produkt (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)
2003-01-23Marknadsanalys Inriktning, finna nya produkter för tillverkning i Lingbo. (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-15Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle) (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-07Investeringsanalys - Nordbo Dörr (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2002-12-19Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)
2002-12-13Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-11Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-11-19Marknadsundersökning - Special fönster (Lingbo) (inaktivt)
2002-11-18Marknadsanalys - Betongprodukter för byggmarknaden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-14Marknadsundersökning - Glasfiberprodukter (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning Webportal (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-17Kartläggning av Bemannigsbranschen (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning samt planering av lansering av annorlunda skärteknik (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.