Sökning: "jämfört"

Hittade 145 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet jämfört.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-14MIM: Formsprutbarhet och partikelstorleksfördelning (inaktivt)
2011-11-14Energieffektivisering i verksamheten (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14Fyra uppsatsförslag (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-26Katalytisk förbränning och reformering i fordon (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-02-24Hur hanterar sjukvården allmänhetens krav på förbättringar? (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-08-10Användbarhetstestning med ögonrörelsemätning (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-10-18Förutsättningar för biobaserade bränslen (inaktivt)
2007-10-15Vad säger varumärket Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-12Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen (inaktivt)
2007-09-04Utvärdering av process för destillation av etanol (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-16Växtrikedom på åkerholmar i jordbrukslandskap (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-11-29Examensarbete/C-D-uppsats: Användningsområden för större, kommersiell fastighet: (FP) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-10-23Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006 (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-08Hur påverkas relationerna till varandra genom chatt (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-04-19Är vintervandrande älgar en fara för trafiken? (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-16Gymnasieskolan - optimal organisation ? (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-03Mikroelektronik: Lågtemperaturmätningar på avancerade MOS-transistorer (inaktivt)
2005-05-12Optimering av värme- och ventilationssystem (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-03-07Egna tillagningskök i förskolorna alternativt köp av mat ? (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-03-26Inducerad resistens i raps (inaktivt)
2004-03-26Förbättrad resistens i växter mot insekter och patogener (inaktivt)
2004-03-25Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Stödet till barn med särskilda behov (26) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-19Gotlands handelsbalans (03) (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-04-07Allergivaccin - utveckling av en ny behandling för allergi (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-01-20Logistik - godstransporter till och från Ånge (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.