Sökning: "jag kommer från sverige"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet jag kommer från sverige.

Inkom Exjobbsförslag
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.